LUNOS produktsortiment

Tyst

Lunos-ventilationssystem-ar-tyst
Lunos-ventilationssystem-ar-innovativa

Liten

Lunos-ventilationssystem-ar-litet

Ventilation med värmeåtervinning

Lunos e²

LUNOS e²
Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning för bostadsrum

Lunos eᵍᵒ

LUNOS eᵍᵒ
Från- och tilluftsventilation för bardum och tvättstugor

Frånluftsventilation utan värmeåtervinning

LUNOS Silvento

LUNOS Silvento
Frånluftsaggregat för badrum och kök m.m.

LUNOS RA 15-60

LUNOS RA 15-60
Frånluftsaggregat för bostadsrum

LUNOS ALD-R 160

LUNOS ALD-R 160
Friskluftsventil med flödesreglering

Styrning och strömförsörjning

Smart Comfort Control

LUNOS Smart Comfort
Styrningsenhet med klimatkontroll

Lunos universalstyrning

LUNOS 5-UNI
Universalstyrning

Yttergaller och kåpor

Mer info kommer snart

Yttergaller/Mer info kommer snart