+46 708 20 54 98    ulf.larsson@heralex.se

LUNOS Smart Comfort Control
Vardagsrum med LUNOS ventilationssystem
Vardagsrum-innerkapa
LUNOS ventilationssystem for battre inomhusklimat

Styrpanel till LUNOS ventilationssystem

LUNOS Smart Comfort Control är den senaste ventilationsstyrningen för LUNOS ventilationssystem. Med denna snygga membranförsedda knappanel har man tagit klivet från att kunna styra sin ventilation, till att faktiskt göra ventilationen både självständigt smart och klimatstyrd.
Styrenheten är lätt att använda med sina tydliga symboler och röda diodlampor och designen är modern och tilltalande.

Den kan användas för att styra LUNOS värmeåtervinnande ventilation såväl som frånluftsventilation.

Smart Comfort kan styra följande produkter från LUNOS:
LUNOS e², LUNOS eᵍᵒ, LUNOS RA 15-60

LUNOS Smart Comfort – hjärnan i ventilationen

LUNOS Smart Comfort Control har flera olika funktioner som gör ventilationen till en välkommen och integrerad del av vardagen och husets drift:

Fläktstyrka

Fläkthastigheten kan ställas med denna knapp. Genom att trycka på knappen roterar man igenom de möjliga valen som är: STEG 1, STEG 2, STEG 3, STEG 4, AV. När styrpanelens automatiska läge är aktiverat så arbetar ventilationen enligt det manuella valet under 60 minuter, varpå det sedan återgår till helautomatiskt läge.
styr flaktens styrka

Fuktstyrt läge

Med denna knappen aktiveras och deaktiveras det automatiska fuktstyrda läge där ventilationen arbetar med hjälp av klimatsensorn. I automatiskt läge lyser fläktdioderna 1-4 upp med svagt ljus, det aktuella fuktläget lyser med starkare ljus. Som standard så är STEG 1 grundläge och då reagerar systemet på en relativ luftfuktighet på 50% och går på högsta ventilationsläge vid en relativ luftfuktighet på 70%. I detta läget väljer systemet mellan 8 olika flödeshastigheter.
ventilationssystemen kan styras med ett fuktstyrt lage

Vädringsläge

Läge för intensiv utventilering. När detta aktiveras så lyser dioden intill med fast sken, ventilationen går då upp i högsta hastighet med bibehållna flödesriktningar, det vill säga utan värmeåtervinning för att på snabbaste möjliga vis vädra ut genom korsdrag. Läget avslutat automatiskt efter 30 minuter (fabriksinställning) och systemet återgår till automatiskt läge.
Vadringslage

Nattläge

Denna knapp aktiverar och deaktiverar ett reducerat ventilationsläge som kan upplevas som positivt under exempelvis nattvila. I fabriksinställningen går ventilationen in i avstängtläge och lysdioderna dimmas ned. Systemet återgår till normal funktion efter 8 timmar (fabriksinställning), lysdioderna lyser då återigen med full styrka.
Styr ventilationssystemen med nattlaga

Kallventilation

Kallventilation innebär att när det aktiveras så bibehåller ventilationsfläktarna sin flödesriktning en timme i taget vilket gör att värmeåtervinningen uteblir så att ett svalare inomhusklimat snabbare uppnås. Läget avslutas automatiskt efter 8 timmar eller med samma knapp.
anvand ventilationssystemen for kallventilation

Inkommande spänning: 12 V DC
Utgående spänning: 12 V DC
Funktionsspänningsområde: 0-10 V
Driftström: Max. 5 A
Belastning: Max. 60 W
Dimensioner i mm (B x H x D):
Styrenhet: 88 x 88 x 11. Styrpanel: 42 x 42 x 26
Standard väggdosor:
42 mm djup med transformator placerad externt, 90 mm djup med transformator placerad vid styrenhet.
Antal styrda enheter:
5 par LUNOS e2 ELLER 10 st LUNOS ego ELLER 3 st LUNOS RA 15-60
Lanseringsår:
2017
Beställ Nr: 40 113

Montering av LUNOS Smart Comfort styrenhet

Att montera vår ventilation är enkelt – vi guidar Er genom processen!
LUNOS Smart Comfort styrenhet och styrpanel monteras i vanlig väggdosa, med fördel infälld. De membranförsedda knapparna motstår fukt och är lätta att hålla rena.

Så här går det till:

  1. Bestäm var man vill montera styrenheten, så att dess klimatsensor kommer till god nytta.
  2. Bestäm storlek på transformator samt var man vill placera denna. (Ingår ej).
  3. Dra svagströmskabel från fläktenhet till styrenhetens väggdosa (ingår ej). Kan monteras i utanpåliggande dosa om så önskas.
  4. Förbered med att dra oansluten starkströmskabel till transformator och därifrån svagströmskabel till styrenhetens väggdosa
  5. Montera i styrenhet och styrpanel i väggdosan och anslut då svagströmskablarna
  6. Behörig elektriker ansluter starkströmskabel för matning till transformatorn, 230 V
  7. Programmera styrenheten med hjälp av monteringsmanualen för rätt typ av fläktenhet, e2, ego eller RA 15-60
  8. Nu har du en multifunktionell och autonom ventilationsstyrning från LUNOS som låter dig styra klimatet i ditt hem

Följande delar krävs för att montera LUNOS Smart Comfort styrenhet

Lunos ventilationsstyrning 5-uni
LUNOS Smart Comfort styrenhet
Lunos transformator
Transformator

LUNOS katalog EN

Produktdatablad
Smart Comfort produktblad SV

Manualer och annan viktig information
Monteringsmanual LUNOS Smart Comfort SV

Om oss

Heralex är återförsäljare av vad vi anser vara marknadens ledande ventilationslösningar. Vår ambition är att hjälpa dig till bättre hälsa genom ett bättre inomhusklimat, sänka dina uppvärmningskostnader och samtidigt värna om miljön.

Kontakt

  • ulf.larsson@heralex.se
  • 070-820 54 98
Kundservice

© Heralx 2020

Vi använder cookies för en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida godkänner du detta. Läs mer…