LUNOS Ventilationssystem med värmeåtergivning

Decentralicerade-ventilationssystem
Decentraliserad ventilation
Varmeatervinning-upp-till-90,6%
Upp till 90,6 % värmeåtervinning
Lunos-vwntilationssystem-ar-billig-i-drift
Billig i drift

Innovationer för ny- och ombyggnationer

Värmeåtervinning upp till 90,6 %


LUNOS bostadsventilationssystem passar perfekt för ny- och ombyggnationer. Systemen är enkla att installera och värdena för ventilationen hamnar långt under normen enligt DIN 1946-6 för tekniska apparaturer. De uppfyller också kraven för OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Hur fungerar LUNOS ventilationssystem?

LUNOS Ventilationssystem

LUNOS decentraliserade ventilationssystem är ett bland världens minsta bostadsventilationssystem med värmeåtervinning. Ventilationssystemen fungerar enligt den regenerativa värmeväxlingsmetoden. Ett värmeelement laddas med värme/energi i växlingsläget för utgående luftflöde som sedan värmer den inkommande luften. Energiförbrukningen för ventilationsdonet är endast 1,4 watt (0,09 W/m³/h) med en knappt märkbar ljudtrycksnivå.

Miljövänlig

Lunos-ventilationssystem-ar-miljovanliga

Innovativ

Lunos-ventilationssystem-ar-innovativa

Liten

Lunos-ventilationssystem-ar-litet

Tyst

Lunos-ventilationssystem-ar-tyst
Födelarna med LUNOS är många

Liten

e² + eᵍᵒ är ett bland världens minsta bostads­ventilationssystem med värmeåtergivning. Med hjälp av de mest moderna tillverkningsmetoderna, är det möjligt att utveckla en kompakt värmelagring av ett keramiskt kompositmaterial vilket ger en genomsnittlig verkningsgrad på 90,6%.

Miljövänlig

Med mycket låg strömförbrukning är e² och eᵍᵒ överträffliga när det gäller energieffektiviteten vilket resulterar till ett aktivt bidrag angående miljöskyddet och ger minskade kostnader. Värdena för ventilationen hamnar långt under normen enligt DIN 1946-6 för tekniska apparaturer, med effektivitetsklassen E.

Tyst

Med högeffektiva motorer av den senaste EC-tekniken, i kombination med mekaniska flödesreviderade och speciellt balanserade fläktar, har man lyckats att nästan eliminera det välkända luftljudet. Resultatet är låg ljudnivå på uttrycksljudet.

Innovativ

e² och eᵍᵒ arbetar genom den kända principen av regenerativ värmeväxling, som Lunos nästan helt fulländat. Lagringsstenen som kallas ”acuvent” (keramik) sitter mitt i luftströmmen tillsammans med en EC-motor med axialfläkt. Genom ett reverst luftflöde och specifik riktning av fläkten, sker keramiska laddningar från värmeenergin i luften inifrån och återvinner den med den inkommande uteluften.

Universell

Vid nybyggnation, samt vid renovering kan såväl e² som eᵍᵒ användas. De placeras antingen i den nybyggda fastighetens ytterväggar med hjälp av LUNOtherms inbyggnadselement mellan byggstenarna eller genom håltagning i väggen (kärnborr, 162 mm i diam). Väggen bör vara minst 30 cm tjock för att säkra de uppgivna ljudnivåerna.

Kompatibel

Om det redan finns ett LUNOS ventilationssystem installerat, t.ex. ALD-R 160, kan e² och eᵍᵒ ersätta dessa och passa in i befintliga håltagningar i ytterväggarna. Ventilationsdonet ALD-R 160 installerat med LUNOtherm kan ersättas av e². Vid nybyggnation kan LUNOS e² kombineras med alla LUNOtherms inbyggnadselement. Detta gäller dock inte eᵍᵒ på grund av sin verkningsmekanism.

Flödesanimation
Exempel-pa-luftflode-och-dess-varmeatervinning
Hur-placerar-man-lunos-ventilationssystem