SolarVenti luftsolfångare

Med-SolarVentis-luftsolfangare-far-du-gratis-ventilation-avfuktning-och-varme
Gratis ventilation och värme med förnybar energi
SolarVentis-luftsolfangare-tar-bort-fukt-och-dalig-luft
Tar bort fukt och dålig lukt
SolarVentis-luftsolfangare-ar-enkla-att-montera
Enkel att montera
SolarVentis-luftsolfangare-ar-gratis-i-drift
Gratis drift
SolarVenti levereras med 5 års garanti!
Över 60 000 SolarVenti levererade, monterade över hela världen
Pris från 3 395 kr
SolarVenti levereras med 5 års garanti!
Över 60 000 SolarVenti finns monterade över hela världen

Bättre inomhusklimat med SolarVenti luftsolfångare, året runt utan kostnad

SolarVenti är den perfekta lösningen för att skapa ett bättre inomhusklimat. Luftsolfångaren är helt underhållsfri och dessutom är driften gratis. SolarVenti är en luftsolfångare för ventilation, avfuktning och värme. Med sin soldrivna fläkt och självreglerande styrsystem, är SolarVenti speciellt lämpad för ventilation och avfuktning av rum som lämnas oanvända under en längre tid eller som är svåra att ventilera. Exempel på sådana utrymmen kan t.ex. vara sommarstugor, uterum, källare, garage m.m.

Fördelar med SolarVenti luftsolfångare

Gratis-ventilation och-avfuktning-med-varme-pa-kopet

Gratis ventilation med värme på köpet

SolarVentis luftsolfångare är gratis i drift och drivs enbart av solens energi. Luftsolfångaren hjälper dig till ett bättre inomhusklimat genom att sänka den relativa luftfuktigheten med torr och frisk luft samtidigt som den tillför värme.

SolarVenti-luftsolfangare-finns-i-flera-olika-storlekar

Flera olika storlekar

SolarVentis luftsolfångare finns i fem olika storlekar. Detta gör det enkelt att hitta en luftsolfångare som passar dig och din bostads ventilationsbehov.

SolarVentis-luftsolfangare-ar-enkla-att-installera

Enkel att montera

Alla modeller levereras komplett med tillbehör och väggfäste. Installationen gör du enkelt på egen hand.

Frågor och svar om luftsolfångare och ventilation

Varför Solvärme?

Täta bostäder och fukt

I allmänhet är dagens välisolerade och mycket täta hus bra för att hålla värmekostnaderna nere. Däremot är de inte alltid så bra för inomhusklimatet. Problemet heter luftväxling. Med diffusionsspärr i väggar och tak och med täta fönster och dörrar har man effektivt bromsat den gamla tidens naturliga ventilation som skedde genom små och många otätheter i våra bostäder. Fukt på insidan av termofönstren är ett vanligt tecken på att inomhusklimatet inte är i sin ordning.

Fukt-inomhus

Ventilationen räcker inte till

I de flesta nya hus försöker man skapa ett bra inomhusklimat med hjälp av ventilationskanaler och friskluftsventiler. Ventilationen och luftväxlingen är dock i många fall inte dimensionerad och utformad så att den verkligen täcker behoven för den dagliga vistelsen i den täta bostaden. Är problemet allvarligt, kan det visa sig i form av hälsofarlig mögelsvamp på väggar och i konstruktionen.

Mogelskada-av-fuktigt-inomhus

Klumpar i sockret och ”sommarstugelukt”

I byggnader som inte används under stora delar av året ökar fuktproblemen på grund av att temperaturen inomhus är låg under lågsäsong. Den låga temperaturen i kombination med stängda och låsta dörrar och fönster gör sommar och fritidshuset extra utsatt för fukt och dåligt inomhusklimat. Typiska tecken är upplevelsen av rå och unken lukt, samt klumpar i sockerskålen när stugan tas i bruk under t.ex. helger och vid semesterperioder. Läs mer…

Klumpar-i-socker-av-hog-fuktighet-inomhus
Hur påverkas hälsan av dålig ventilation?

Brist på luftväxling eller ventilation i bostaden ger fuktproblem och därmed ett dåligt inomhusklimat. Fukt främjar uppkomsten av mögel och svampsporer som i sin tur är skadliga för såväl inventarier, byggnader och människor.


Dåligt inomhusklimat i hemmet eller på arbetsplatsen ger obehag och kan leda till ökad risk för att bli sjuk. Den direkta kopplingen mellan ökad sjuklighet och ett dåligt inomhusklimat kan var mer eller mindre tydlig för de som drabbas. Somliga upplever ett dåligt inomhusklimat endast som tillfällig "halvdålig luft" eller på sin höjd i form av en extra årlig förkylning. För andra är däremot konsekvenserna desto mer påtagliga och visar sig i form av tydliga allergiska och behandlingskrävande symptom.


Oavsett hur problemen visar sig, uppstår de som regel på grund av en generellt otillräcklig luftcirkulation och därmed förhöjd luftfuktighet, vilket utgör grogrund för mögel och svampsporer. Sporerna är ofta en utlösande faktor till de mer eller mindre påtagliga hälsoeffekterna hos de som vistas i huset.


Byggnadsskick och hälsa

Problem med inomhusklimatet påstås allt oftare vara orsakad av förhöjda fukthalter i husets byggnadsverk och inventarier, vilket också påverkar den luft vi andas in dagligen.


Merparten av dessa problem har sin enkla förklaring i att vi numera bygger och tilläggsisolerar mer och mer för att spara på den dyra värmen. Tyvärr innebär dock alltid en tätare bostad mindre luftgenomströmning och ökad luftfuktighet. Den enklaste lösningen mot förhöjd luftfuktighet har alltid varit en kontinuerlig luftväxling.


Traditionell ventilation, dörrar och fönster som öppnas samt genom ventilationskanaler, kostar dock värme och värme kostar pengar. Dessutom ökar kostnaderna i takt med att jordens energiresurser hela tiden blir dyrare att få tillgång till.


Ekonomi och hälsa

Under vintern och tidig vår, då behovet av luftväxling är som störst i våra bostäder, blir det med stigande energipriser allt dyrare att ventillera och avfukta de täta byggnaderna på sedvanligt sätt – genom att öppna fönster och dörrar och genom vanliga friskluftsventiler.

En Solarventi fungerar normalt sett som en billig, enkel och effektiv lösning till att starkt förbättra inomhusklimatet. Både i avseende av att lösa de hälsomässiga förhållandena som att rent allmänt ta bort upplevelsen av det obehag som ett dåligt inomhusklimat orsakar.


En Solarventi innebär luftväxling utan värmeförlust. Dessutom helt utan driftskostnader och utan någon miljöpåverkan med värmetillskott som extra bonus.


Anskaffningskostnaden för en Solarventi är oftast betydligt mindre än hälften mot vad en installation av en mekanisk värmeanläggning med återvinning brukar kosta. Tack vare materialvalet och den enkla genomtänkta konstruktionen är Solarventi också mycket driftsäker och fungerar år efter år helt underhållsfritt.

Allergi-av-for-hog-luftfuktighet-inomhus
Varför välja SolarVenti?

SolarVenti har arbetat med utveckling och service av luftsolfångare i över 22 år. Luftolfångaren är patenterad i 24 länder och finns uppsatt på mängder av fritidshus och bostäder runt om i Sverige. Över 60 000 enheter i drift runt om i världen. Luftsolfångarens konstruktion ger SolarVenti en mängd fördelar beträffande prestanda och driftsäkerhet. Detta dessutom underhållsfritt och helt utan driftskostnad.


100 % driftsäker självavkylning

Vissa andra fabrikat använder en extra separat fläkt som vid behov ska kyla panelen med luft inifrån huset. Om denna fläkt stannar, vilket kan inträffa, finns stor risk för överhettning och skador på solcellen och övrig utrustning. Spontant kan det verka lockande att låta en extra fläkt suga ut luft från huset för att kyla ner panelen under fina sommardagar. Utöver risken med att fläkten kan stanna, är det dock aldrig någon bra idé att leda in använd inomhusluft till en luftsolfångare. Förr eller senare resulterar detta i att föroreningar lagras inne i panelen. Med tiden krävs en rengöring av panelens insida. Ett ganska mödosamt manuellt arbete som innebär att hela panelen måste nedmonteras och demonteras för att kunna rengöras.


Med SolarVenti slipper man denna olägenhet. Läs mer…

Vad gör en luftsolfångare för dig?

En luftsolfångare hjälper dig till bättre inomhusklimat genom att ventilera ut gammal och instängd luft och sänka den relativa luftfuktigheten med varm, torr och frisk luft – helt gratis. Den ger också ett bra tillskott till uppvärmningen av din bostad, sommarstuga och många fler utrymmen.

Hur fungerar en luftsolfångare?

SolarVentis luftsolfångare värmer upp uteluften upp till 40 grader varmare med hjälp av solens energi. Den varma luften förs sedan in i byggnaden med hjälp av en inbyggd fläkt som drivs av en solcell. Varm luft suger åt sig fukt vilket gör att den relativa luftfuktigheten inomhus sjunker. Den varma luften värmer även upp huset vilket gör att behovet av andra värmekällor minskar. På så vis förses huset automatiskt med gratis avfuktning, ventilation och värme.

Viktigt att känna till om luftsolfångare!

En luftsolfångares konstruktion kan för många vid första anblick se ganska enkel ut och något man själv lätt skulle kunna kopiera. Så är dock inte alltid fallet. För att en luftsolfångare ska fungera på rätt sätt är det mycket viktigt att luftflödet är tillräckligt starkt, annars kan den istället göra skada.


Läs mer om ”Forskare varnar för underdimensionerade luftsolfångare”.
SolarVenti – Bäst i test!

Nyhet! SolarVenti källarmodeller

Har ni en källare med den typiska ”källarlukten” ? Tar det lång tid för kläderna att torka eller det finns andra tydliga tecken på för hög luftfuktighet?


SolarVentis källarmodeller är de första kompletta systemen för avfuktning av källare som drivs av solenergi. Systemen ventilerar och avfuktar din källare med förnybar energi, året runt helt utan driftskostnader. Läs mer…Se SolarVenti i drift

Se SolarVenti självavkylning

SolarVenti luftsolfångare har testats och godkänts av

Stacks Image 192073
Stacks Image 192075
Stacks Image 192077
Stacks Image 192079
Stacks Image 192081
 Drop Images Here 

Ventilera-och-avfukta-ditt-fritidshus
Stacks Image 52289
Stacks Image 52291
Stacks Image 52293
 Drop Images Here 

Stacks Image 192095
Stacks Image 192097
Stacks Image 192099
Stacks Image 192101
Stacks Image 192103