Soluppvärmning av utomhuspool

+46 708 20 54 98    ulf.larsson@heralex.se

Soluppvärmning av utomhuspool

Ägare till swimmingpooler vill som regel utnyttja sin pool så mycket som möjligt. För många sätter dock ekonomin en gräns.

Med traditionella energikällor blir det dyrt att värma upp bassängen till en behaglig badtemperatur.

Att värma upp badvattnet i en bassäng på runt 30 m² kan lätt hamna på mellan 6 till 8000 kronor/per badsäsong.

SolarVentis lösning på detta gör den dyra uppvärmningen både billigare och enklare. En solvärmeanläggning helt anpassad för swimmingpooler!

Anläggningen arbetar utan driftskostnad och med en anskaffningskostnad som normalt hamnar på mellan 10 – 15.000 kr.( Beroende av poolens storlek).

Solarventi har stor erfarenhet med denna typ av pool-uppvärmning. Så fort installationen är klar levereras stora energimängder gratis ner i bassängen. Varje sommar och under de tidpunkter då man har som mest användning av poolen.

Anläggningen kommer i ett paket som efter några timmars arbete förvandlas till kraftverk på 10 – 30m². Här finns ingen glastäckning som kan gå sönder.

Själva solfångaren består av många tätliggande rader av svarta plast-ribbrör. Rent tekniskt handlar det om högvärdig K-polymeriserad Polypropylenplast med extra sega fibrer och stabiliserad mot UV-nedbrytning från solen.

Det använda materialet är av en mycket hög kvalité med lång teknisk livslängd.

Solfångarrören placeras vanligtvis tätt på ett platt tak eller i vågdalarna på ett tegeltak så att det ligger 2 rör i var dalgång. Anslutningsdetaljerna för inkoppling till poolens reningsverk och cirkulationspump är en del av den kompletta paketlösningen. Här ingår även en elektronisk styrning.

För att få en tillräcklig effekt av solvärmen bör solfångarens yta vara minst 2/3 av poolens.

Förläggs rören med större inbördes avstånd, tex. i vågdalarna på ett tegeltak, bör solfångarens areal ökas. Ju större areal desto högre temperatur fås i bassängen. Ju längre och smalare solfångaren kan utformas desto billigare blir lösningen utan att det påverkar effekten.

Anläggningen fungerar genom att badvattnet cirkulerar direkt genom solfångarens rör med hjälp av poolens befintliga cirkulationspump. 4 – 5 graders uppvärmning är normalt.

Under riktigt fina solskensdagar, när badlusten är som störst, blir temperaturhöjningen ännu högre. Periodvis kan man enkelt komma upp i 26o –29o graders temperatur på badvattnet.

Luftslode fritidshus
Ventilationsflöden

SolarVenti luftsolfångare drivs med hjälp av en solcell monterad inuti panelen. När solen lyser på luftsolfångaren startar en fläkt som suger in luft. Luften värms upp till 40 grader varmare och blåses sedan in i byggnaden. Varm luft klarar av att bära mycket fukt. Den varma luften suger därmed åt sig fukten inomhus som finns i väggar, möbler m.m. Den många gånger för höga relativa luftfuktigheten i huset sjunker vilket bl.a. minskar risken för mögel.

Att luftsolfångaren tillför varm luft har inte enbart positiva effekter på inomhusklimatet. Det bidrar även till att behovet av andra värmekällor minskar. varm luft Den varma luften värmer även upp huset vilket gör att behovet av andra värmekällor minskar. På så vis förses huset automatiskt med gratis avfuktning, ventilation och värme.

Luften som blåses från luftsolfångarpanelen in i huset knuffar den begagnade, fuktigare luften i huset ut genom otätheter eller öppna luftventiler. Det är luftventilernas och otätheternas placering som avgör hur ventilationsluften flyttar sig genom huset.

Var uppmärksam på att stänga t.ex. skorstensutgångar, om utloppet sitter tätt inpå SolarVentis inblåsningsmunstycke.

När luftsolfångaren ska ha effekt på flera rum med dörr emellan, ska dörrarna mellan rummen stå öppna – eller så ska det monteras vanliga friskluftsventiler av standardtyp mellan rummen.

Om oss

Heralex är återförsäljare av vad vi anser vara marknadens ledande ventilationslösningar. Vår ambition är att hjälpa dig till bättre hälsa genom ett bättre inomhusklimat, sänka dina uppvärmningskostnader och samtidigt värna om miljön.

Kontakt

  • ulf.larsson@heralex.se
  • 070-820 54 98
Kundservice

© Heralx 2020

Vi använder cookies för en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida godkänner du detta. Läs mer…