SolarVenti luftsolfångare

Vem har inte ett fuktigt eller instängt utrymme som kan behöva ventileras?
Det är din egen fantasi som sätter gränsen för användningen av SolarVenti luftsolfångare

Solarventi kan användas på allt från attefallshus,, fritidshus, källare, garage, verkstäder, containrar, uthus, lägenheter, magasin, båtar, husvagnar, torp, kolonitstugor, friggebodar, gäststugor och många flera utrymmen.