Stacks Image 88568

Bättre ventilation med friskluftsventilen Velcoventilen

Med Velcoventilen kan du vara säker på att du får en hälsosam inomhusluft året om, utan att slösa dyr energi på överventilering. Velcoventilen är en själv­reglerande friskluftsventil som anpassar luftflödet efter utomhustemperaturen. Det ger en årstidsanpassad och väl avvägd ventilation och fungerar helt utan elektriska installationer eller styrcentraler. Ventilen är lätt att installera och dess stilrena design gör att den passar i alla rum och miljöer.

Varför behövs ventilation?

En effektiv ventilation behövs för att hålla nere luftfuktigheten i människors hem. Det finns många orsaker till att luftfuktigheten stiger. Det kan t.ex. vara genom att man lagar mat, tvättar, diskar, duschar med mera. Det är därför viktigt att hålla luftfuktigheten i sitt hem på en låg nivå. En för hög luftfuktighet utgör en grogrund för mögelangrepp. Otillräcklig växling av inomhusluften höjer även koncentrationen av de ämnen som kan vara allergiframkallande eller på annat sätt skapar hälsoproblem.

Självreglerande ventilation

Velcoventilen är en automatisk ventil för alla självdragslösningar. Den anpassar luftflödet efter utomhustemperaturen vilket ger en årstidsanpassad och väl avvägd ventilation året runt. Ventilen arbetar helt utan styrcentraler eller elektriska installationer och har inga drift- eller skötselkrav. Med Velcoventilen kan du vara säker på, att du får en sund inomhusluft utan att slösa dyr energi på överventilering!
Friskare inomhusmiljö
Ett rätt ventilerat hus ger en mer behaglig inomhusmiljö
Fräschare luft
Med rätt mängd friskluft blir luften i hemmet betydligt fräschare
Bättre ekonomi
Med Velcoventilen kan du minska din energiförbrukning i hemmet
10 ÅRS GARANTI
Med Velcoventiel får du hela 10 års garanti
Enkel att installera
Velcoventilen kan enkelt installeras i alla byggnader och rum
Stilren design
Velcoventilen är inte bara funktionell, den smälter också in snyggt i alla typer av inredningar

Vilken friskluftsventil behöver du?

Friskluftsventil för övriga byggnader<br>Läs mer

Övriga ventiler
Ventiler för övriga byggnader

Friskluftsventil för fritidshus<br>Läs mer >>

Termostatstyrd ventil för
Allmänna lokaler