Badrumsfläkt och värmeförflyttare

Badrumsflakt-och-varmeforflyttare-klimat-k7
1 350 kr

Den enda fläkten du behöver – sju fläktar i en

Med Klimat K7 får du sju fläktar i en. Den är både en badrumsfläkt (med sex valbara ventilationslösningar) och en värmeförflyttare med inbyggd termostat.
Enter the name for this tabbed section: Beskrivning
Klimat K7 är en multifunktionsfläkt, utvecklad och tillverkad i Sverige, som kan installeras dels som en frånluftsfläkt (med sex valbara ventilationslösningar) eller som en värmeförflyttare med inbyggd termostat. Med den unika multifunktionsväljaren är det enkelt att byta funktion: lyft täcklocket, välj läge, klart!

Väggram med integrerade tätningar baksidan samt för kabelgenomföring och skruvgenomföringar.

Material med låg miljöpåverkan (PP). Motorenhet med bajonettfattning och löstagbar vinge gör fläkten enkel att ta isär och rengöra.
Enter the name for this tabbed section: Specifikationer
Benämning: Badrumsfläkt Klimat K7
EAN: 7350088510018
E-nr: 9302520
RSK: 8752520

Kanal Ø: Ø100 mm (Ø80 – 125)
Placering: Vägg eller tak

Diameter: Ø175 mm
Djup: 55 mm
Vikt: 0,48 kg

Färg: Vit (RAL 9016)
Material: Polypropen (låg miljöpåverkan)

Elinstallation: OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör
Kapacitet, friblåsande:
  • Lågvarv 40 m3/h (11,1 l/s)
  • Mellanvarv 60 m3/h (16,7 l/s)
  • Högvarv 95 m3/h (26,4 l/s)
  • Maxvarv 110 m3/h (30,6 l/s)

Max tryck: 48 Pa
Ljudtrycksnivå: 17 dB(A) 3 m

Allpolig brytare: Ja
Effektförbrukning: 3W
Spänning/Frekvens: 230V AC 50Hz
Anslutning: Dold eller utanpåliggande
Typ av motor: BLDC

Kapslingsklass: IP44 (område 1)
Isolationsklass: Klass II ska ej skyddsjordas
Certifikat: S – Intertek
Märkningar: CE
Temperaturområde: 5 – 35°C
Enter the name for this tabbed section: Funktioner
Klimat K7 som Frånluftsfläkt
Fläkten har sex stycken valbara driftlägen som löser frånluftsuppgifterna i alla tänkbara bostäder med självdragsventilation. Den är anpassad och godkänd för att monteras i våtutrymmen som t.ex. WC, badrum/dusch och tvättstuga. Monteras i egen separat ventilationskanal (Ø80-125 mm), yttervägg eller tak.

Lägen för kontinuerlig grundventilation:
Läge 1: Vid leverans är fläkten inställd för att optimera luftflödet helt automatiskt i tre hastighetslägen:
– Kontinuerligt grundflöde (lågvarv).
– Närvarosensor IR/ljus (mellanvarv).
– Självjusterande fuktautomatik (högvarv).

Läge 2: När det behövs extra drag… Samma som läge 1 men fuktautomatiken är inställd på maxvarv:
– Kontinuerligt grundflöde (lågvarv).
– Närvarosensor IR/ljus (mellanvarv).
– Självjusterande fuktautomatik (maxvarv).

Läge 3: Utan Närvarosensorn igång. Här jobbar fläkten automatiskt i två hastigheter:
– Kontinuerligt grundflöde (lågvarv).
– Självjusterande fuktautomatik (maxvarv).

Lägen för tillfälliga ventilationsbehov:
Läge 4: Fukt- och närvarosensor. Startar automatiskt vid närvaro eller när fuktnivån höjs i rummet:
– Närvarosensor IR/ljus (mellanvarv).
– Självjusterande fuktautomatik (högvarv).

Läge 5: Manuell start/stopp via strömbrytare.
Vid start går fläkten på högvarv.

Läge 6: Vädringsfunktion – ventilerar t.ex.fritidshuset även när du inte är där:
Om fläkten varit inaktiv i mer än ett dygn aktiveras vädringsfunktionen (högvarv) och vädrar ur rummet i 30 minuter var 12:e timme. I övrigt som läge 4.

Klimat K7 som Värmeförflyttare
Läge 7: på multifunktionsväljaren är en effektiv värmeförflyttare med inbyggd termostat.
Flyttar överskottsvärme från ett rum till ett annat rum. Spar energi – ta hand om överskottsvärmen från din braskamin. Fläkten startar vid 28°C och går på högvarv. Fläkten stannar vid 24°C.
Enter the name for this tabbed section: Måttskiss
Stacks Image 169441

Klimat k7 som frånluftsfläkt

Fläkten har sex stycken valbara driftlägen som löser frånluftsuppgifterna i alla tänkbara bostäder med självdragsventilation. Den är anpassad och godkänd för att monteras i våtutrymmen som t.ex. WC, badrum/dusch och tvättstuga. Monteras i egen separat ventilationskanal (Ø80-125 mm), yttervägg eller tak.

Hur fungerar klimat k7?

Lägen för kontinuerlig grundventilation

Tre-hastigheter
Helautomatisk - tre hastigheter
Kontinuerligt grundflöde – lågvarv
Närvarosensor – mellanvarv
Fuktautomatik – högvarv
Stacks Image 76150
När du behöver extra drag...
Lika som Läge 1, men här får du extra hjälp att ventilera ut fukten då fuktautomatiken är inställd på maxvarv
Med-narvarosensor-avstangd
Med närvarosensorn avstängd
Lika som Läge 1, med kontinuerligt grundflöde på lågvarv och fuktautomatik, på högvarv, men utan närvarosensor

Lägen för tillfälliga ventilationsbehov

Autostart-via-fukt-och-narvarosensor
Autostart via fukt- och närvarosensor
Startar automatiskt vid närvaro IR/ljus eller när fuktnivån höjs i rummet.
Närvaro – mellanvarv, fukt – högvarv
Kallrasspjäll (tillval)
Manuell-start/stopp-via-strombrytare
Manuell start/stopp via strömbrytare
Vid start går fläkten på högvarv
Kallrasspjäll (tillval)
Ventilerar-aven-nar-du-inte-ar-dar
Vädringsfunktion – ventilerar t.ex. fritidshuset även när du inte är där
Om fläkten varit inaktiv i mer än ett dygn startar den automatiskt och vädrar ur ditt hus i 30 minuter var 12:e timma
I övrigt som Läge 4. Kallrasspjäll (tillval)

Värmeförflyttare

Ta-hand-om-overskottsvarmen-fran-din-braskamin
Spara energi - ta hand om överskottsvärmen från din braskamin
Flyttar överskottsvärme från ett rum till ett annat rum. Med inbyggd elektronisk termostat.
Att byta funktion är enkelt: Lyft täcklocket och välj läge på multifunktionsväljaren
Friskluftsventilens-6-olika-lägen-for-ventilation
Stacks Image 76256

Tillverkad av material med låg miljöpåverkan

Stacks Image 76258

Låg energiförbrukning

Stacks Image 76260

5 års garanti för din trygghet

Sjalvjusterande fuktautomatik

Självjusterande fuktautomatik

Smart självjusterande fuktsensor som känner av att det är rätt fuktnivå i rummet. Om fuktnivån höjs forcerar/startar fläkten automatiskt och ventilerar effektivt ut fukten. Beroende på val av funktionsläge går fläkten på högvarv eller maxvarv.
Narvaro- och ljussensor

Närvaro- och ljussensor

När du kommer in rummet eller tänder en lampa forcerar/startar fläkten automatiskt på mellanvarv och ventilerar snabbt ut eventuell lukt. Efter rumsbesöket fortsätter fläkten att gå i 15 min.
Sjalvkalibrerande motor

Självkalibrerande motor

Fläkten har en unik självkalibrerande motor som känner av och kompenserar sitt varvtal om t.ex. vindmotståndet ökar i ventilationskanalen. Man kan likna den vid en inbyggd farthållare som automatiskt säkerställer ett optimalt ventilationsflöde samt undviker kallras även när fläkten går på lågvarv.
Stacks Image 169443

Vädringsfunktion

Undvik instängd och dålig lukt i t.ex. fritidshuset eller badrummet. Ventilerar även när du inte är där. Om fläktens närvaro- och fuktsensor varit inaktiv i mer än ett dygn startar den automatiskt på mellanvarv och vädrar ur rummet i 30 minuter var 12:e timma.
Varmeforflyttare

Värmeförflyttare

Spara energi – ta hand om överskottsvärmen från din braskamin. Flyttar överskottsvärme från ett rum till ett annat rum. Med inbyggd elektronisk termostat.
Prestanda

Utmärkt prestanda

Klimat K7 är en kvalitetsfläkt med utmärkta prestanda, mycket hög tryckförmåga och extremt låg ljudnivå.
Frisk-luft-med-fläkten-Klimat-k7-delar