Tillbehör

Stacks Image 169470

Stos K7 Ø100
För badrumsfläkt Klimat K7

Stacks Image 169472

Stos K7 Ø100 med kallrasskydd
För ytterväggsmonterad Klimat K7 (läge 4-6)

Stacks Image 169474

Täckplatta 195×195
När fläkt, ventil eller tillbehör inte täcker kanalens öppning

Stacks Image 169480

Innerväggsgaller plast Ø100
Används som överluftsdon eller vid värmeförflyttning

Stacks Image 169476

Ytterväggsgaller rostfri Ø100
Med tätningslist och insektsnät

Stacks Image 169478

Ytterväggshuv rostfri Ø100
Väderskydd med tätningslist och galler