LUNOS eᵍᵒ badrumsventilation

+46 708 20 54 98    ulf.larsson@heralex.se

Kontakta oss för pris

LUNOS eᵍᵒ är den nya från- och tilluftsventilationen med värmeåtergivning för badrum, klädvård och mindre kök m.m.

Stacks Image 487
Tyst
Stacks Image 488
Miljövänlig
Stacks Image 489
Innovativ

Användningsområden för LUNOS eᵍᵒ

 • Tvättstuga
 • Dusch och badrum
 • Våtutrymmen
 • Torkrum
 • Källarutrymmen
 • Groventré
 • Hobbyrum
 • NNE-hus och passivhus
 • Uppvärmda garage/förråd
 • Radonsanering och tilläggsventilation i hus med radon
 • Luftförbättring i befintliga mindre utrymmen
 • Förbättrad inomhusmiljö och luftkvalitet för allergiker och astmatiker


Ventilation av badrum, klädvård och kök med eᵍᵒ

eᵍᵒ fungerar också med samma princip, värmeväxlingsmetoden. I e² sitter som nämnts ett värmebatteri. eᵍᵒ arbetar med 2 batterier. Båda fläktarna arbetar samtidigt, med anda ord för den ena sidan ut varm luft inifrån och den andra sidan tar in luft utifrån och växlar sedan i intervaller. Så två don är inte nödvändiga för funktionen. Systemet kan vid behov även ställas in på enbart ett frånluftsläge och då uppnår man 45m³/h frånluftsflöde och utrymmet/rummet bli snabbt ventilerat (t.ex. WC eller bad.

Ventilation med värmeåtervinning

Den decentraliserade ventilationen är mer effektiv än andra ventilationssystem och det är även ett bra komplement till andra system. För en optimal ventilation i badrum, toaletter och kök har ventilationsdonet eᵍᵒ framtagits som ett komplement till e².

LUNOS eᵍᵒ hybridenhet har förmåga både till värmeåtervinnande ventilation såväl som frånluftsventilation, och som väljer mellan dessa två funktioner med hjälp av en klimatsensor i styrenheten, förslagsvis LUNOS Smart Comfort. Denna är framtagen för att ventilera funktionsutrymmen så som kök, badrum, tvättstugor mm, den är inte avsedd för boningsrum.

Normalt arbetar LUNOS eᵍᵒ med regenerativ värmeåtervinning på upp till 87%. I ett enda 160 mm rör monterat i yttervägg sitter två mindre fläktar i hybridenheten, tillsammans med en värmeväxlare av keramisk sten som heter Acuvent. Denna termiska minnessten ser till att skörda värmen ur frånluften, när fläktarna samtidigt byter flödesriktning med varandra värms den inkommande luften upp av värmeväxlaren. Helt enkelt en mini-ftx för enrumsbruk som ger balanserad ventilation.

När luftfuktigheten i rummet sedan överstiger ett förvalt värde, exempelvis när man duschar eller tvättar, så upphör fläktarnas push/pull-arbete, och båda övergår istället till att suga ut luft samtidigt. Hybridenheten går då över till att vara en ren frånluftsfläkt utan att värmeåtervinning i lagringsstenen sker. När luftfuktigheten sjunkit, går LUNOS eᵍᵒ automatiskt över till värmeåtervinnande ventilation igen. LUNOS har också försett denna enheten med ett lätt åtkomligt luftfilterpaket som finns i olika utföranden, från grovfilter till pollenfilter. Underhållet består endast i att med jämna intervall byta eller rengöra filter, något man gör enkelt själv utan behov av servicefirma eller verktyg.

LUNOS eᵍᵒ är mycket lämplig i våtutrymme och tvättstuga tack vare sin hybridfunktion. Detta kombinerat med frånluftsfunktionen gör att den är praktiskt taget unik på marknaden.

En LUNOS eᵍᵒ är tillräcklig nog för att ventilera upp till 15 kvm boendeyta. Värmeåtervinningen och dess energisnålhet gör att den är ett klokt val både gällande driftsekonomi såväl som miljövänlighet.

Räkneexempel för en LUNOS eᵍᵒ: Ec-motorerna drar tillsammans i genomsnitt 2,75 watt per timme, 24 h per dygn i 365 dagar ger 24 kilowattimmar. Räknar man på 1 kr per kWh så innebär det en driftkostnad på 24 kr per år!

Installation av hybridenheten görs relativt enkelt av lokal byggare med minimala ingrepp i husets interiör och ingen negativ påverkan vad gäller boyta.

LUNOS eᵍᵒ drivs av svagström, 12 V, vilket gör monteringen enkel och placering i våtutrymme säker. En transformator placeras vanligtvis tillsammans med styrpanelen i en vanlig väggdosa, till vilken starkström dras, 220 V.

Kapacitet: 5-20 m3/h med värmeåtervinning, 45 m3/h frånluft. Genom styrpanelen kan man också aktivera ett vädringsläge, där de två fläktarna arbetar med varsin flödesriktning konstant, utan värmeåtervinning.

Värmeåtervinning verkningsgrad: 87,7 %
Tilluftsflöde (m³/h) per par: 5-20 m³/h
Tilluftsflöde (l/h) per par: 1,4-5,6 l/sek
Energiförbrukning per par: 1-4,5 W
Specifik energiförbrukning: 0,2 W/m³/h
Spänning: 12 V SELV
Fuktåtervinning: 20-30%
Ljudtrycksnivå (lab.värde): 16,8-38,1 dB. Ljudnivå vid 70 % av fläktens maximala effekt: 47 db
Ljudtrycksskillnad:
43 db
Längd: 300 mm
Väggtjocklek att rekommendera: 300-700 mm
Kärnborr Ø: 162 mm
Typ: ingår i LUNOS 160-serie
RoHS och WEEE kompatibel
EnEV och DIN 1946-6 kompatibel
Testad enligt DIN 308 och DIBt Standard
Lanseringsår: 2014
Beställ Nr: 039 979

Två EC-Motorer försörjer två vändande luftströmmar för till- och frånluft

Innerkåpa och yttergaller medföljer
Lämpad för nybyggnation och renoveringar av bostadsfastigheter
Väggtjocklek minst 300 mm

Att montera ventilationssystemet LUNOS e² är enkelt

Följande delar krävs för att montera LUNOS Ego, mekanisk ventilation med värmeåtervinning

Lunos-ego-med-innerkapa

LUNOS eᵍᵒ med innerkåpa

Monteringsror-till-lunos-ventilationssystem

Ett monteringsrör

Ytterkapa-tiull-lunos-ventilationssystem

En ytterkåpa

Transformator-till-lunos-ventilationssystem

En transformator

Styrenhet-till-lunos-ventilationssystem

En styrenhet

Mellanväggsadapter-till-lunos-ventilationssystem

Mellanväggsadapter

LUNOS eᵍᵒ är synnerligen lämplig för prefabricerade hus. I dessa fall sätts monteringsrören in i väggarna redan på husfabriken oavsett om dessa gjuts eller snickras, och man kan även dra lågströmskablarna i väggarna då.

Så här går det till:
1. Bestäm var man vill montera eᵍᵒ.
2. Gör hål i väggen, vanligtvis med 162 mm kärnborr. (kan inte monteras i vertikala schakt)
3. För in monteringsrör med rätt längd, fäst dessa med bygglim.
4. Sätt upp innerkåpan med hjälp av medföljande borrmall.
5. Dra kablar från fläktenheten till styrenheten som placeras i väggdosa i samma rum, för fuktstyrningsfunktionen.
6. Koppla ihop styrenheten med transformatorn. 12 V
7. Koppla ihop transformatorn med starkströmsnätet. 230 V. (Kräver behörig elektriker)
8. Sätt på yttergaller eller ytterkåpa.
9. Sätt i filter och innerhuv
10. Njut av frisk och värmeåtervunnen luft genom ditt nya decentraliserade ftx-system från LUNOS.

För komplett monteringsmanual på svenska, klicka här

Här är en kort film producerad av tillverkaren LUNOS som illustrerar hur man monterar. (Vissa nationella skillnader i montage och byggteknik kan förekomma.)


Principen e² + eᵍᵒ

är universiellt gångbar. Det decentraliserade ventilationsaggregatet kan installeras och placeras exakt där behovet finns. Kombinationer med klassiska ventilationssystem är genomförbara och planeras med LUNOS kalkyleringsverktyg enligt EnEV och DIN 1946-6 som även minst överensstämmer med de svenska normerna.

e² fläktarna används företrädesvis i bostadsutrymmen, och samverkar alltid parralelt parvis. Det måste med andra ord alltid finnas ett jämnt antal don som samverkar för att ventilationen ska fungera som den ska.

I våtutrymmen såsom badrum och kök m.m. som ligger i anslutning till yttervägg kan eᵍᵒ installeras. eᵍᵒ ventilerar på egen hand både med till- och frånluft med värmeåtervinning. Parvis operation är inte nödvändig för eᵍᵒ, eftersom ventilationsdonet eᵍᵒ arbetar med ständig drift både till- och frånluftsflöden samtidigt.
För de inre våtutrymmena (som inte vetter mot yttervägg) och som behöver utrustas med frånluftssystem väljer man lämpligast LUNOS Silvento eftersom man kan ansluta den till ett kanalsystem. För e² och eᵍᵒ krävs en installation i yttervägg. Detta grundar sig på utformningen av donen och därför ska dessa alltid endast monteras i yttervägg.


Funktionsbeskrivning-planskiss
Exempel-pa-luftflode-och-dess-varmeatervinning
Om oss

Heralex är återförsäljare av vad vi anser vara marknadens ledande ventilationslösningar. Vår ambition är att hjälpa dig till bättre hälsa genom ett bättre inomhusklimat, sänka dina uppvärmningskostnader och samtidigt värna om miljön.

Kontakt

 • ulf.larsson@heralex.se
 • 070-820 54 98
Kundservice

© Heralx 2020

Vi använder cookies för en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida godkänner du detta. Läs mer…