LUNOS e² ventilationssystem

+46 708 20 54 98    ulf.larsson@heralex.se

Stacks Image 487
Tyst
Stacks Image 488
Miljövänlig
Stacks Image 489
Innovativ

Användningsområden för Lunos e²

 • Bostadsrum
 • Sovrum
 • Källare
 • Kök
 • Attefallshus
 • Passivhus
 • NNE-hus
 • Uppvärmda garage/förråd
 • Radonsanering och ventilation i hus med radon
 • Luftförbättring i befintliga hus
 • Förbättrad inomhusmiljö och luftkvalitet för allergiker och astmatiker


FTX från- och tillluftsventilation med värmeåtervinning

LUNOS e² och eᵍᵒ är ett bland världens minsta ventilationssystem som arbetar genom den välkända principen av regenerativ värmeväxling. Mitt i luftströmmen sitter en lagringssten som kallas ”acuvent” (keramik), tillsammans med en EC-motor med axialfläkt. Genom att växelvis vända luftflödet med fläkten, inifrån och ut, i riktning mot keramiken (minnesstenen), som innehåller massor av energi, värms keramikbatteriet upp. Sedan när den friska luften utifrån passerar batteriet värms den luften upp, som sedan skickas in i bostaden. Detta görs så effektivt att endast 10-15% av värmeenergin går förlorad.

LUNOS e² FTX, eller ”E kvadrat” är grundstenen i LUNOS decentraliserade ventilation. Detta är parvis arbetande ventilationsenheter med regenerativ värmeåtervinning genom värmeväxlare gjorda i den keramiska stenen Acuvent. Enheterna monteras i varsitt 160 mm rör som går igenom yttervägg.

LUNOS arbetar enligt push/pull-principen, ena fläkten suger ut luft samtidigt som den andra blåser in luft, detta gör ventilationen balanserad.

Varje minut byter enheterna flödesriktning, värmeväxlingskärnorna behåller över 90% värmen inomhus. Luften som kommer in är syrerik, renfiltrerad och varm.

Ett par är tillräckligt för att ventilera 20-30 kvadratmeter boyta. Man sätter helt enkelt så många par man behöver, direkt i de utrymmen som ska ventileras, där de sedan arbetar dygnet runt.

Med små motorer och luftfilter som är lätta att rengöra själv så blir driftkostnaden extremt låg på LUNOS e² FTX.

Räkneexempel för ett par LUNOS e² FTX: Tillsammans drar de i genomsnitt 4,7 watt per timme, 24 h per dygn i 365 dagar ger 41,2 kilowattimmar. Räknar man på 1 kr per kWh så innebär det att driftkostnaden är 41 kr per år/par!

Installation görs relativt enkelt av lokal byggare med minimala ingrepp i husets interiör och ingen negativ påverkan vad gäller boyta.

Väger man in totalkostnad samt driftkostnad för denna lösning av FTX-ventilation, så är det faktiskt ett av de mest ekonomiska alternativen på marknaden i Sverige idag.

Ventilationen styrs enkelt via en styrning, förslagsvis genom en snygg styrpanel som LUNOS Smart Comfort som placeras på valfri vägg.

Strömförsörjningen är svagström, 12 V, från lokalt eller centralt placerad transformator till styrningen. Detta gör systemet enkelt att montera och ett säkert alternativ för de boende.

Genom styrpanelen får ventilationen flera användarvänliga och användbara funktioner, exempelvis vädringsläge med bibehållna flödesriktningar 60 minuter i taget utan värmeåtervinning, så kallad kallventilation.

Värmeåtervinning verkningsgrad: 90,6 %
Tilluftsflöde (m³/h) per par: 18/31/38
Tilluftsflöde (l/h) per par: 5-10 l/sek
Energiförbrukning per par: 2,8-6,6 W
Specifik energiförbrukning: 0,09 W/m³/h
Spänning: 12 V SELV
Strömförbrukning: 1,4 / 2,8 / 3,3 W (0,09W/m3/timme)
Nätspänning-frekvens: 230V/50Hz
Fuktåtervinning: 20-30%
Ljudtrycksnivå (lab.värde): 16,5-26 dB. Ljudnivå vid 70 % av fläktens maximala effekt: 40 db
Ljudtrycksskillnad:
42 db
Inst.rörets mått: i mm (Ø x D) / (H x B x D): Röret kan kapas: 160 x 500 mm
Donets Längd: 243 mm
Väggtjocklek att rekommendera: 300-500 mm
Kärnborr Ø: 162 mm
Typ: Ingår i LUNOS 160-serie
Tillstånd Z-51.3-242
RoHS och WEEE kompatibel
EnEV och DIN 1946-6 kompatibel
Tested enligt DIN 308 och DIBt standard
Lanseringsår: 2011
Beställ Nr: 039 993

Att montera ventilationssystemet LUNOS e² är enkelt

LUNOS e² är synnerligen lämpligt för prefabricerade hus. I dessa fall sätts monteringsrören in i väggarna redan på husfabriken oavsett om dessa gjuts eller snickras, och man kan även då dra lågströmskablarna i väggarna.

Så här går det till:

 1. Bestäm antalet enhetspar som behövs, och var man vill placera dem.
 2. Gör hål i väggarna på dessa platser, vanligtvis med 162 mm kärnborr.
 3. För in monteringsrör med rätt längd, fäst dessa med bygglim
 4. Dra kablar från fläktenheterna till styrenheten. Flera fläktar kan kopplas till en styrenhet, och flera styrenheter kan användas för att kunna styra olika delar av hemmet. 12 V.
 5. Koppla ihop styrenheten med transformatorn. 12 V
 6. Koppla ihop transformatorn med starkströmsnätet. 230 V. (Kräver behörig elektriker)
 7. Sätt på yttergaller eller ytterkåpa.
 8. Sätt i filter och innerkåpa
 9. Njut av frisk och värmeåtervunnen luft genom ditt nya decentraliserade ftx-system från LUNOS.
Här är en kort film från en av LUNOS återförsäljare i Kanada, som berättar om systemet och hur det monteras.


Principen e² + eᵍᵒ

är universiellt gångbar. Det decentraliserade ventilationsaggregatet kan installeras och placeras exakt där behovet finns. Kombinationer med klassiska ventilationssystem är genomförbara och planeras med LUNOS kalkyleringsverktyg enligt EnEV och DIN 1946-6 som även minst överensstämmer med de svenska normerna.

e² fläktarna används företrädesvis i bostadsutrymmen, och samverkar alltid parralelt parvis. Det måste med andra ord alltid finnas ett jämnt antal don som samverkar för att ventilationen ska fungera som den ska.

I våtutrymmen såsom badrum och kök m.m. som ligger i anslutning till yttervägg kan eᵍᵒ installeras. eᵍᵒ ventilerar på egen hand både med till- och frånluft med värmeåtervinning. Parvis operation är inte nödvändig för eᵍᵒ, eftersom ventilationsdonet eᵍᵒ arbetar med ständig drift både till- och frånluftsflöden samtidigt.
För de inre våtutrymmena (som inte vetter mot yttervägg) och som behöver utrustas med frånluftssystem väljer man lämpligast LUNOS Silvento eftersom man kan ansluta den till ett kanalsystem. För e² och eᵍᵒ krävs en installation i yttervägg. Detta grundar sig på utformningen av donen och därför ska dessa alltid endast monteras i yttervägg.

Ventilation av vardagsrum och sovrum med LUNOS e²

LUNOS e² fungerar enligt den regenerativa värmeväxlingsmetoden. Ett värmeelement låter sig laddas med värme/energi i växlingsläget för utgående luftflöde och när den sedan växlar för inkommande luftflöden, utifrån, så blir den inkommande luften uppvärmd. Energiförbrukningen för ventilationsdonet är endast 1,4 Watt /o,o9 W/m³/h) med en knappt märkbar ljudtrycksnivå på 16,5 dB(A).

Fördelar med LUNOS ventilationssystem

Liten

e² + eᵍᵒ är ett bland världens minsta bostads­ventilationssystem med värmeåtergivning. Med hjälp av de mest moderna tillverkningsmetoderna, är det möjligt att utveckla en kompakt värmelagring av ett keramiskt kompositmaterial vilket ger en genomsnittlig verkningsgrad på 90,6%.

Miljövänlig

Med mycket låg strömförbrukning är e² och eᵍᵒ överträffliga när det gäller energieffektiviteten vilket resulterar till ett aktivt bidrag angående miljöskyddet och ger minskade kostnader. Värdena för ventilationen hamnar långt under normen enligt DIN 1946-6 för tekniska apparaturer, med effektivitetsklassen E.

Tyst

Med högeffektiva motorer av den senaste EC-tekniken, i kombination med mekaniska flödesreviderade och speciellt balanserade fläktar, har man lyckats att nästan eliminera det välkända luftljudet. Resultatet är låg ljudnivå på uttrycksljudet.

Innovativ

e² och eᵍᵒ arbetar genom den kända principen av regenerativ värmeväxling, som Lunos nästan helt fulländat. Lagringsstenen som kallas ”acuvent” (keramik) sitter mitt i luftströmmen tillsammans med en EC-motor med axialfläkt. Genom ett reverst luftflöde och specifik riktning av fläkten, sker keramiska laddningar från värmeenergin i luften inifrån och återvinner den med den inkommande uteluften.

Universell

Vid nybyggnation, samt vid renovering kan såväl e² som eᵍᵒ användas. De placeras antingen i den nybyggda fastighetens ytterväggar med hjälp av LUNOtherms inbyggnadselement mellan byggstenarna eller genom håltagning i väggen (kärnborr, 162 mm i diam). Väggen bör vara minst 30 cm tjock för att säkra de uppgivna ljudnivåerna.

Kompatibel

Om det redan finns ett LUNOS ventilationssystem installerat, t.ex. ALD-R 160, kan e² och eᵍᵒ ersätta dessa och passa in i befintliga håltagningar i ytterväggarna. Ventilationsdonet ALD-R 160 installerat med LUNOtherm kan ersättas av e². Vid nybyggnation kan LUNOS e² kombineras med alla LUNOtherms inbyggnadselement. Detta gäller dock inte eᵍᵒ på grund av sin verkningsmekanism.


Fördelar med LUNOS ventilationssystem

Exempel pa luftflode och dess varmeatervinning
Image
Om oss

Heralex är återförsäljare av vad vi anser vara marknadens ledande ventilationslösningar. Vår ambition är att hjälpa dig till bättre hälsa genom ett bättre inomhusklimat, sänka dina uppvärmningskostnader och samtidigt värna om miljön.

Kontakt

 • ulf.larsson@heralex.se
 • 070-820 54 98
Kundservice

© Heralx 2020

Vi använder cookies för en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida godkänner du detta. Läs mer…