Solarventi i flera plan

Hur gör man om huset har flera plan? Fungerar det då?
Ja det gör det. För bästa effekt kan man installera en extra solcell bredvid luftsolfångaren som driver en fläkt som sitter i källaren och suger ut luften skapar ett undertryck.

Varm och torr luft till flera våningsplan

Stacks Image 124
Husägarens utgångspunkt för att montera en SolarVenti luftsolfångare i ett flervåningshus kan vara ett dåligt inomhusklimat – eller kanske bara en önskan att utan driftskostnader göra ett acceptabelt inomhusklimat i huset ännu bättre.

I båda situationerna kan de boende i huset inom en relativt kort tid uppleva husets luft betydligt friskare att andas och vistas i.

Efter en hel säsong med en luftsolfångare i passande storlek har den allmänna fuktnivån i husets väggar, konstruktioner och inventarier sjunkit märkbart.

När SolarVenti på vägg eller tak ska användas över flera våningar, är det ofta nödvändigt att montera en extra fläkt längst ner i huset. Detta för att skapa ett undertryck för att se till att luften strömmar korrekt nedåt och ut ur huset. Den extra fläkten monteras på en passande vägg, exempelvis i källaren, och drivs av en extra solcell.
Ventilationsflöden
Stacks Image 127
När solen skiner på luftsolfångaren som är monterad på flervåningshusets södervägg vägg eller tak blir luften snabbt mycket varm inne i panelen. Samtidigt börjar panelens soldrivna fläkt att blåsa denna varma och torra ventilationsluft in i huset.

Luften som blåses in i huset knuffar den gamla, fuktigare luften i huset ut genom otätheter eller öppna luftventiler. Som regel låter man den varma och torra luften från SolarVenti röra sig ner till våningen under genom ett öppet trapphus.

Det är luftventilernas och otätheternas placering på alla våningar som avgör hur ventilationsluften flyttar sig genom huset.

Var uppmärksam på var husets olika ventiler och otätheter sitter i förhållande till luftströmmen.

När luftsolfångaren ska ha effekt på flera rum med dörr emellan, ska dörrarna mellan rummen stå öppna – eller så ska det monteras vanliga friskluftsventiler av standardtyp mellan rummen.