Hur starkt är ljudet från en SolarVenti?


- När solfångaren arbetar för fullt är ljudnivån ca: 40db.( plus/minus 2db – beroende på solintensitet).
Detta motsvara ungefär ljudnivån hos en "tyst köksfläkt" och brukar inte vålla något problem. Ljudnivån kan dessutom sänkas genom att man minskar fläkthastigheten med hjälp av en Regulator. Om fläkthastigheten sänks minskar ljudnivån och luftströmmen och i gengäld fås en något högre temperatur på den inblåsta luften.

Tillbaka

Nästa fråga