Luften är inte riktigt lika varm som broschyren säger?


- När anläggningen är ny blåser fläkten ofta in lite mer luft än normalt vilket innebär att temperaturen blir något lägre. Detta beror på att en ny solcell producerar extra mycket ström i början. Först efter 1 års användning stabiliserar sig solcellens el-produktion till det nominella .
Den extra luftmängd som fås i början är dock oftast en fördel då man därigenom snabbare får huset avfuktat. Önskar man varmare luft kan man enkelt åstadkomma detta genom att minska luftinsläppet något genom tallriksventilen - eller sänka fläkthastigheten med en regulator ifall anläggningen har denna utrustning.

Tillbaka

Nästa fråga