Vilket är den bästa placeringen för solfångaren?


- Riktad mot söder och så lite skugga som möjligt från träd och byggnader.
I rakt söderläge fås det optimala solinfallet under vintern.

Tillbaka

Nästa fråga