Varför är solcellen inbyggd i panelen?


- Det blir enklare att få plats med anläggningen på både väggen eller taket samtidigt som det hela ser bättre ut.
Solcellen och dess anslutningsledningar sitter därmed också skyddade för väder och vind samt eventuella fotbollar eller annan yttre påverkan.
När solfångaren stängs av en varm sommardag kommer temperaturen som högst att uppgå till ca 80 grader. Enligt forskare vid DTU (Danmarks Tekniska Universitet) innebär detta att solcellen regenereras och att dess livslängd därmed ökar i förhållande till en solcell placerad utanför panelen.

Tillbaka

Nästa fråga