Hur många meter rör kan man dra?


- Generellt gäller att kortare rördragning ger bättre värmeutnyttjande.
Ifall rördragningen skall vara längre än genomföringen genom väggen bör det användas glatt/slätt rör (s.k. Spirorör) för att minska luftmotståndet.
Med SV3 bör rörlängden ej överstiga 1-2 meter.
För SV7 och SV14 är motsvarande värde 1 – 4 meter och för SV20 och SV30 rekommenderas en maximal rörlängd av ca 5 meter.
Finns behov av ännu längre rördragning bör en extra fläkt installeras.

Tillbaka

Nästa fråga