Hur fungerar SolarVenti rent tekniskt?- Solfångaren arbetar gratis och utan anslutning till elnätet eftersom den får sin ström via en inbyggd solcell.
När solen skiner värms luften inne solfångaren upp i absorbatorn.
Solcellen alstrar nu också en svag elektrisk ström som startar den inbyggda fläkten som i sin tur blåser in den uppvärmda luften till byggnaden.
Solfångaren suger in luft genom den perforerade baksidan och genom en 2mm tjock filt. Lufthastigheten är samtidigt så låg att den endast kan bära mycket små mängder av damm, pollen etc.
När anläggningen är i drift isolerar den sig själv genom luftströmmens rörelse inne i luftsolfångaren. Stängs anläggningen, kyls solfångaren genom självcirkulation även vid stark sol. Värmen flyttas uppåt inne i panelen och strömmar ut genom filten och den perforerade baksidan. (Öppen konstruktion) Se funktionen hos SolarVenti.

Tillbaka

Nästa fråga