Klarar Solarventi att hålla huset frostfritt?

I södra Sverige skall det till speciella förhållanden för att en rätt dimensionerad anläggning ej skall klara av att hålla huset frostfritt. Någon 100% garanti kan dock ej lämnas. Periodvis kan det i andra delar av landet blir mycket kallt och då är naturligtvis förhållandet ett annat.
Det finns naturligtvis också stora skillnader i hur husen är isolerade och hur väl den inblåsta luften kan spridas till olika rum och utrymme.
Det är i sammanhanget också viktigt att anläggningen haft tillräckligt med tid (soltimmar) efter installationen för att driva bort fukt från inventarier och byggnadsmaterial
Har byggnaden väl blivit avfuktad ökar möjligheten till att byggnaden också kan hållas frostfri.

Tillbaka

Nästa fråga