+46 708 20 54 98    ulf.larsson@heralex.se

Frågor och svar

 • 100 % driftsäker
 • Underhållsfritt filter
 • Liten panel - med stor effekt
 • Minsta möjliga paneltjocklek
 • Max. utnyttjad värme från vägg och tak
 • SV Regulatorbox- optimerad för solcell Hållbarhet
 • Återförsäljarnät med god service
 • Tester och teknisk data
 • Om patentet och konstruktionen
Varför välja solarventi

SolarVenti A/S har 22 års erfarenhet av utveckling, produktion samt service och underhåll av luftsolfångare.
Man är idag marknadsledande och över 60.000 Solarventianläggningar finns i drift hos nöjda kunder runt om i världen.

Solarventis luftsolfångare använder idag alla de patenterade egenskaper som man konstruktionsmässigt har utvecklat.

Denna konstruktion ger SolarVenti en mängd fördelar beträffande prestanda och driftsäkerhet.
Detta dessutom underhållsfritt och helt utan driftskostnad.

solarventi-luftsolfangare-perforerad-baksida

SolarVenti patentets huvudprincip är - förenklat uttryckt - särskilt insugningen av frisk luft i panelen genom hundratals små hål på panelens baksida.

Luftintaget från hela baksidan tjänar som en isolerande kudde och ger en optimal inre luftcirkulation.

Luftintagskonstruktionen tjänar sin funktion både under drift och när anläggningen är avstängd och temperaturen skall hållas nere genom självavkylning.

Det stora filter som finns utsträckt över hela insidan av den perforerade baksidan innebär att alla SolarVenti alltid hålls automatiskt rena utan underhåll. Detta även på lång sikt.

Vissa andra fabrikat använder en extra separat fläkt som vid behov skall kyla panelen med luft inifrån huset.

Om denna fläkt stannar – vilket kan inträffa - finns stor risk för överhettning och skador på solcell och övrig utrustning.

Spontant kan det verka lockande att låta en extra fläkt suga ut luft från huset för att kyla ner panelen under fina sommardagar.

Utöver risken med att fläkten kan stanna, är det dock aldrig någon bra idé att leda in använd inomhusluft till en luftsolfångare.

Förr eller senare resulterar detta i att föroreningar lagras inne i panelen.

Med tiden krävs en rengöring av panelens insida.
Ett ganska mödosamt manuellt arbete som innebär att hela panelen måste nedmonteras och demonteras för att kunna rengöras.

Med SolarVenti slipper man denna olägenhet.

100% driftsäker
100-procent-ljudlos sjalvavkylning

Kylning/självavkylning via panelen med extra ventilator, som konkurrenter använder, gör att användaren inte kan undgå fläktljudet. En varm solig sommardag måste fläkten alltid gå för att inte panelen skall ta skada.

(SolarVenti kan man stänga av när som helst utan risk eftersom kylningen sker med hjälp av naturlagar och ej kräver fläkt).

Samtidig som avkylningsfläkten arbetar förbrukar den ström från solcellen. Denna ström kommer till betydligt bättre användning med SolarVenti’s koncept. Här kan strömmen användas till att driva en separat kalluftsfläkt som monteras på husets skuggsida (norr). Riktigt varma soliga dagar kan SolarVenti stängas av och då utnyttjas istället solcellen för blåsa in kall luft till huset.

Filtret i en SolarVenti är rejält tilltaget och täcker hela ytan av det perforerade bakstycket. Det är underhållsfritt och täpps under normala betingelser aldrig igen. Detta innebär att användaren slipper problem med bristande kylning av solcell och fläkt inuti panelen samt att verkningsgraden från solfångaren förblir oförändrat hög.

Ett underdimensionerat filter skulle lätt kunna täppas igen och förhindra funktionen.

solarventi-luftsolfangare-perforerad-baksida

Placeringen av solcellen inuti panelen innebär att SolarVentipanelerna får extra prestanda i förhållande till den synliga ytan av solfångaren.
Detta faktum förstärks ytterligare genom den inre luftgenomströmningen samt användande av den solcellsoptimerade styrningen från SolarVentis SV-Regulatorbox.

Solarventi-storleksskillnad

Insugningen av luft genom de många hålen från hela panelens baksida skapar en isolerande ”kudde” som eliminerar behovet av platskrävande isoleringsmaterial.

På modellerna SV3, SV7 samt SV14 och SV20 har man härigenom lyckats få ner paneltjockleken till minimala 5,5 cm.

Tack vare att luften som SolarVenti suger in, är fördelad över alla de små hålen på baksidan och dras genom ett rejält dimensionerat filter, blir luftrörelsen in till panelen väldigt låg.
Ingen dammsugareffekt precis.

Därför kan endast en mycket liten mängd damm följa med in i panelen.

Den lugna luftströmmen genom alla insugningshål på baksidan har dessutom den goda sidoeffekten att värmen från underliggande vägg- och takyta dras med och bidrar till att öka värmetillförseln från panelen.

solarventi-luftsolfangare-perforerad-baksida
Regulator solarventi

Användandet av SolarVenti's egenutvecklade SV Regulatorbox höjer solcellens driftseffekt med ca: 15-20%

Regulatorboxens styrenhet, som är helt utvecklad för solcellsdrift, ser till att arbetsspänningen inne i solcellen är optimal i förhållande till rådande sol-intensitet.
Denna elektroniska reglering av sättet solcellen arbetar på, ger en markant ökning av den inbyggda fläktens driftstimmar och ger därmed också en ökning av solfångarens totala prestanda.

Tack vare att luften som SolarVenti suger in, är fördelad över alla de små hålen på baksidan och dras genom ett rejält dimensionerat filter, blir luftrörelsen in till panelen väldigt låg.
Ingen dammsugareffekt precis.

Därför kan endast en mycket liten mängd damm följa med in i panelen.

Den lugna luftströmmen genom alla insugningshål på baksidan har dessutom den goda sidoeffekten att värmen från underliggande vägg- och takyta dras med och bidrar till att öka värmetillförseln från panelen.

solarventi-luftsolfangare-perforerad-baksida
Om oss

Heralex är återförsäljare av vad vi anser vara marknadens ledande ventilationslösningar. Vår ambition är att hjälpa dig till bättre hälsa genom ett bättre inomhusklimat, sänka dina uppvärmningskostnader och samtidigt värna om miljön.

Kontakt

 • ulf.larsson@heralex.se
 • 070-820 54 98
Kundservice

© Heralx 2020

Vi använder cookies för en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida godkänner du detta. Läs mer…