Låt Dig inte luras…

En luftsolfångare är inte bara en luftsolfångare

Den tekniska uppbyggnaden av en luftsolfångare ser enkel ut och är vid första anblicken också relativt lätt att kopiera. Likväl finns det överraskande många möjligheter till att göra en felaktig konstruktion.

Solarventi A/S, som etablerad producent, välkomnar nya konkurrenter med respekt, under förutsättning att deras produkter uppfyller de krav som rimligtvis kan ställas och som resulterar i en långvarig och positiv upplevelse för användarna.

Dessvärre ser man med jämna mellanrum producenter som utvecklar ogenomtänkta lösningar.

Såväl ogenomtänkta lösningar som vilseledande marknadsföring skadar branschen som helhet eftersom bägge delarna minskar kundernas förtroende.

Oavsett vilken luftsolfångare man som kund slutligen fastnar för, finns ett par grundläggande saker som man bör vara uppmärksam på när man jämför produktbeskrivningar och övrigt försäljningsmaterial.

Reklamens lovord om ”extremt hög temperatur-prestanda” är direkt vilseledande

Den avgörande måttstocken för om en luftsolfångare fungerar effektivt är antalet kubikmeter luft som blåser in vid en given temperaturhöjning.

Påstående om exempelvis - ”250 % högre prestanda än liknande produkter” är en teknisk omöjlighet inom ramen för fysikaliska lagar och ett tydligt exempel på en vilseledande marknadsföring.

Avfuktning, ventilation och värmetillskott från en välfungerande luftsolfångare handlar i grunden om att blåsa in stora mängder luft till huset och dessutom med en temperatur som är rätt anpassad till den inblåsta luftmängden.

Solens värme tas till vara i panelen, på tak eller vägg, och höjer temperaturen på den luft som blåser in i huset till att bli ungefär som rådande rumstemperatur eller, som oftast, ännu högre.

På så vis förses huset automatiskt med gratis avfuktning, ventilation och värme.

Normalt innebär detta en märkbar besparing av husets el- och värmebudget samtidigt som man får ett behagligare inomhusklimat

Kortfattat: En bra luftsolfångare är konstruerad för att blåsa in stora luftmängder, med anpassad högsta möjliga temperatur, till huset då solen skiner.
Temperaturhöjningen från en luftsolfångare, måste alltid anges tillsammans med uppgift om luftflödet (antalet inlåsta kubikmeter luft/timme) i annat fall är uppgiften helt ointressant som produktdata.