LUNOS ALD-R 160 friskluftsventil

LUNOS-ALD-R 160
LUNOS-ALD-160
Vardagsrum-innerkapa
ALD-160-monterad

LUNOS ALD 160 friskluftsventil med självreglering

ALD-R 160 med vädersäkrad ventilinsats vid renovering och nybyggnation
Enter the name for this tabbed section: Information

LUNOS ALD 160

ALD-R 160 har varit en av de bäst säljande produkterna från LUNOS sedan den introducerades år 2002. Dess mångsidighet har bevisats i ett brett spektrum av applikationer såsom t.ex. i nya byggnader och i många fall vid renovering där ALD installeras med hjälp av kärnborr.
De flesta äldre svenska hem har så kallade ventiler, dvs hål genom väggen så att frisk luft kan ta sig in genom självdragsprincipen.
ALD-160 gör samma sak som de ventilerna, med dessa avgörande skillnaderna:

Valbart luftflöde

Genom en sinnrik reglerbar luftflödesskiva kan man styra precis vilket luftflöde man vill ha genom ventilen, och därmed undvika obehindrat kalldrag men ändå få in tillräckligt med frisk luft.

Tystare inomhus

Luftkanalen har ljudisolerande material som gör att man minimerar oljud utifrån, idealiskt i dagens bullriga yttermiljöer, inte minst för sovrum.

Ett renare hem

Denna friskluftsventil har luftfilter, som gör att man faktiskt får riktigt ren friskluft, det finns till och med pollenfilter att välja på. Filtren är lätta att ta ut och rengöra eller byta.

Miljövänlig och lättmonterad

Eftersom detta är en passiv lösning så behöver den inga motorer och ingen elförsörjning, däremot sparar man dyrbar varmluft eftersom man kan reglera luftflödet.

LUNOS ALD-160 reglerbara luftflödesskiva har tre inställbara flöden: 15, 20 och 25 m3 / h.
ALD-160 säkerställer därigenom en bekväm och trivsam ventilation till varierande rumsstorlekar och olika krav på luftflöden.

Om man vid renovering eller tillbyggnad monterar in frånluftsventilation så som en badrumsfläkt, så är denna friskluftsventil ett utomordentligt komplement att se till att luften som blåses ut kompenseras av att luft också kommer in.

Dess mångsidighet har bevisats i ett brett spektrum av applikationer såsom t.ex. i nya byggnader och i många fall vid renovering där ALD installeras med hjälp av kärnborr.
Den kan också enkelt kombineras med fasadelementet LUNOtherm ifall man vill behålla fasadens utseende.

Kort sagt kan man säga att LUNOS ALD-160 är den perfekta kompromissen, mellan det gamla okontrollerade självdragssystemet, och nutidens kontrollerbara mekaniska ventilation med fläktar och motorer.

  • RoHS och WEEE kompatibel
  • EnEV och DIN 1946-6 kompatibel
  • Kan användas i lågenergihus
Enter the name for this tabbed section: Teknisk data
Frånluftsflöde (l/h): läge 1: 7 l/s vid 8 Pa, 5 l/s vid 4 Pa. Läge 2: 5,5 l/s vid 8 Pa, 3,75 l/s vid 4 Pa. Läge 3: 4 l/s vid 8 Pa, 2,75 l/s vid 4 Pa
Energiförbrukning: 0
Ljudtrycksnivå (lab.värde):53-62 dB
Längd: 153 mm
Väggtjocklek: 180-5000 mm
Ø kärnborr: 162 mm
Typ: Ingår i LUNOS 160-serie
Beställ Nr: 039 997
Enter the name for this tabbed section: Manualer
Enter the name for this tabbed section: Montering

Montering av LUNOS ALD-160

LUNOS ALD-160 är synnerligen lämplig för prefabricerade hus. I dessa fall sätts monteringsrören in i väggarna redan på husfabriken oavsett om dessa gjuts eller snickras..

Så här går det till:
  1. Bestäm var man vill montera ALD-160.
  2. Gör hål i väggen, vanligtvis med 162 mm kärnborr eller använd befintliga ventilationshål
  3. För in monteringsrör med rätt längd, fäst detta med bygglim.
  4. För in delarna till själva friskluftsventilen
  5. Sätt på yttergaller eller ytterkåpa.
  6. Sätt i filter och innerhuv
  7. Nu har du en reglerbar självdragsventilation som är vänlig för både miljö och plånbok med LUNOS ALD-160

För komplett monteringsmanual på engelska, klicka här

Detta är en monteringsvideo med friskluftsventilen LUNOS ALD 160 som monteras för att samverka med frånluftsfläkten LUNOS Silvento, nationella skillnader i montering och anslutning kan förekomma.

Följande delar krävs för att montera LUNOS LUNOS RA 5-60

lunos-ald-160
Friskluftsventil ALD-160
Monteringsror till LUNOS RA 15-60
Ett monteringsrör
Yttergaller till LUNOS RA 15-60
Yttergaller
Innerkapa till LUNOS RA 15-60
Innerkåpa
Enter the name for this tabbed section: ALD-testad i laboratorium

Nya buller absorbenter

För att ytterligare förbättra de goda värdena för bullerskydd utifrån, har en rad experiment genomförts med olika former av ljuddämpare. Det mest effektiva alternativet har visat sig vara ljudabsorbents moduler av polyhedron. Med hjälp av dessa ljudabsorbenter i ventilöppningen kan det uppnås Dn,W värden på 50 och 55 dB med en väggtjocklek på 36 och 50 cm. ALD står för högre komfort och flexibilitet. Den optimerade ALD-R 160 är utrustad för alla användningsområden. LUNOS presenterar en ny reglerbar kåpa, tre inställbara flöden: 15, 20 och 25 m³/h. ALD-R 160 säkerställer en bekväm och trivsam ventilation till varierande rumsstorlekar och olika krav på luftflöden. Kvalitetskriterium för simuleringarna har utförts av TU Dresden enligt nedan. Lägg märke till den vita ramen för jämförelse. Enligt statistik så kan man förvänta sig att normalt 15 % av 100 personer inlämnar klagomål ang. kallras på denna vistelsezon (inom den vita ramen= vistelsezonen) i rummet. Simuleringarna har utförts vid en utomhus temperatur på -5° C.