Vanliga frågor om LUNOS ventilationssystem

Vad tjänar jag på att anskaffa LUNOS ventilationssystem istället för att vädra eller använda vanliga ventiler?

Värmeförlusten blir cirka 60% om du vädrar genom att öppna fönster eller har frånluft i badrum t ex och öppna ventiler i varje rum. Värmeförlusten minskar du genom att sätta in mekanisk ventilation med hög värmeåtervinning typ LUNOS e².

Hur hög värmeåtervinning kan jag erhålla med LUNOS e²?

Mellan 85-90% effektivt, i ett normalt eller väl isolerat hus.

Störs man av ljudet från ventilationen?

Allt är relativt men ljudnivån på LUNOS e² är jämfört med andra ventilationssystem väldigt låg. 17 dB på läge 1, 19 dB på läge 2 och 26 dB på högsta läget. Normalt använder man läge 1 eller 2. Är man extra ljudkänslig har man ha det på läge 1 i sovrummet till natten. Ljudet från luftströmmen kan man dock aldrig komma ifrån.

Vad händer om det är 35 minusgrader ute? Kan man fortfarande räkna med en bra värmeåtervinning?

Återvinningen ligger då på cirka 60% om man har en inomhustemperatur på 21 plusgrader med LUNOS e².

Hur många e²:or behöver jag till min bostad på 3 rum o kök. Boytan cirka 75 kvm?

Du behöver 4 – 6 st e²:or beroende även på antal rum. Normalt 1 st i vart sovrum och 2 st till vardagsrummet beroende på rummens storlek.

Vad kostar LUNOS ventilationssystem i drift per år till min bostad på 3 rum o kök?

Cirka 35:- kr/år per don. Alltså totalt 140:- i drift inkl. filterbyte (byte cirka vart annat år).

Vad sparar jag genom att ventilera min bostad med värmeåtervinning i mina 3 rum o kök?

Du sparar cirka 2 700 kWh om du har en förbrukning på ca 9000 kWh per år för uppvärmning. Detta gäller om man har ett komplett system från oss med behovsstyrd frånluft i våtutrymmen o kök.

VIKTIGT:
Du får en bättre hälsa med god ventilation. Dålig inomhusluft kan leda till trötthet, huvudvärk mm som sedan leder till sämre koncentrations- och aktivitets- o arbetsförmåga. Huset bibehålls längre, m a o hållbart byggande. Risk för mögel- o fuktskador minskar o med det sparar man in på renoveringskostnader inför framtiden. Dålig byggkonstruktion kan däremot innebära risk för fuktangrepp som inte ventilation fullt ut kan eliminera.

När ska jag byta mina filter och vad kostar dom?

Efter 2 till 4 år, rengöring av dom bör göras cirka var tredje månad. En ledlampa indikerar rött ljus när det är dags för rengöring. Ledlampan indikerar med rött ljus igenom strömbrytaren. Dom är tvättbara med ljummet vatten. Pollenfilter finns som ett tillval. Dammsugs cirka var tredje månad. 3-pack filter standard kostar cirka 140:- kr.

Är det något som kan gå sönder i min e²:a?

Enda rörliga delen är fläkten och den är lätt utbytbar. Vi har 3 års fabriksgaranti och fläkten garanteras hålla i minst 50 000 timmar.

Vi har radon i huset kan LUNOS system vara en lösning på detta?

Ifall radonet kommer från byggnadsmaterialet så rekommenderas allmänt en mekanisk ventilation som är balanserad. LUNOS e² är balanserad och släpper in lika mycket luft som den tar ut. Eftersom det inte bör skapas undertryck i ett hus med radonproblem.

Varför räcker det inte med självdrag i mitt hus?

Luftombytet blir inte tillräckligt för hälsan och byggnadens hållbarhet och livslängd. All luft ska vara utbytt inom en tvåtimmarsperiod för att man ska vara säker på att ventilationen räcker till.

Kan jag installera e² om jag har frånluftsvärmepump?

Nej!

Är LUNOS ventilationssystem kostnadseffektivt i jämförelse med ett traditionellt FTX system?

Ja, ser man till den totala kostnaden med material, installation, projektering, kanalrengöring, injustering, filterbyten o.s.v så sparar man cirka 30-40%.

Finns det servicebehov på e²::an?

Nej! Endast filterrengöring- i filterbyten.

Varför ska jag välja LUNOS e² istället för ett centraliserat system?

Kostnadseffektivt, inga kanalrengöringar, inga dyrbara filterbyten, lägre energiförbrukning, oftast högre värmeåtervinning, behovsstyrd från rum till rum, enklare installation till en lägre kostnad, det senare gäller speciellt i befintlig bebyggelse.

Vilken typ av frånluftsaggregat av märket LUNOS kan jag använda i mina våtutrymmen och köket?

Du kan använda RA 15-60, AB 30/60 om dessa utrymmen ligger intill en yttervägg eller Silvento om badrummet t ex ligger mitt i huset. Vår stora NYHET är LUNOS eGO Från- o tilluftsventil m värmeåtervinning för speciellt våtutrymmen. En del väljer dock att sätta in ett par e²:or även i köket för att få optimal värmeåtervinning (observera att spisfläkten endast ska ventilera bort matos. Vi rek. spisfläkt med kolfilter). Frånluuftsdonen kan fås med behovsstyrning. Digital styrning kan styra även e²donen.

Kan jag installera LUNOS e² själv?

Ja, om du är händig och följer instruktionerna, dock är det inget vi rekommenderar. Håltagning bör utföras av hantverkare med erfarenhet av håltagning i ytterväggar. Behörig elektriker måste utföra en viss del av elinstallation.

Kan keramikbatteriet bli tilltäppt av smuts och damm?

Nej, på grund av dess unika material fastnar ingenting i keramikstenens hål för luftgenomströmning.

Kan det uppstå kondens i e²–donet?

Nej, inte så länge fläkten är på.

Hur tjocka bör ytterväggarna vara?

300 mm, ett minimum 270 mm. Dock kommer vi att kunna leverera en kortare typ av don som inte är fullt så effektivt gällande värmeåtervinningen som standardformatet. Sänd in uppgift på er väggtjocklek så ska vi se vilken vi kan rekommendera er att installera.

Kan man själv byta filter?

Ja, det är väldigt enkelt och kräver inga verktyg, se medföljande manual.

ar tillverkas LUNOS ventilationsdon?

I Berlin, Tyskland av företaget LUNOS. Allt material är av högsta kvalitet.

Är ventilationssystemet testat?

Ja, det har genomgått en mängd olika tester i Tyskland på väl kända institut och uppfyller kraven för bostadsventilation. Tester har gjorts på flöden, ljudnivå, värmeåtervinning (ända ner till -35 grader) och energieffektivitet mm.

Uppfyller ventilationen de kommande kraven för ventilation och energieffektivisering?

Ja! Skulle kraven ställas högre och kalkyleringen endast uppfyller dagens krav för ventilation på bostäder så kan man i ett senare skede utöka med fler don (man behöver alltså inte byta ut alla donen). Vi vågar påstå att e² är marknadens mest energieffektiva ventilationssystem (0,09 W/kbm/t), och sammanräknat med det effektiva, framkalkylerade och unika värdet för din bostad gällande värmeåtervinning.

Finns det även digital styrning för systemet?

Ja, man kan styra 4 st e² don samt 3 frånluftsdon. Med en speciell tillsats kan man även koppla till fler don. Det finns även ett Universalsystem som är anpassat till KNX elektriska system. Detta kan man styra över sin dator eller liknande för inställning och därmed kontrollera ventilationen i t.ex. ett flerfamiljshus.

Är det något man bör tänka på om man planerar installera LUNOS ventilationssystem?

Vi har följande rekommendationer:
1. Innerdörrar bör vara av typ med luftspalt (gäller all bostadsventilation)! Detta gör det möjligt att tilluft tillförs alla utrymmen i huset.
2. Har man kamin bör denna vara utrustad med tilluftskanal för att inte störa ventilationens funktionalitet.
3. Frånluftsfläktarna i våtutrymmen samt i kök ska vara behovsstyrda m a o inte vara på ständig driftsfunktion för att värmeåtervinningen ska ha full effektivitet och det inte ska bli obalans i systemet. Tänk på att e² donen alltid arbetar i par och är således både ett från- o tilluftssystem med värmeåtervinning.

Vad är den största skillnaden mellan ett traditionellt FTX-system och LUNOS decentraliserade FTX.-system (hybrida system)?


Lunos e² system kräver ingen kanaldragning.