Övriga ventiler

Stacks Image 90199

Ventil Ø 125mm -5 – +10 grader

Kanalventil avsedd att monteras i
bostadsrum och allmänna lokaler

344 kr

Stacks Image 90201

Ventil Ø 125mm +5 – +20 grader

Kanalventil avsedd att monteras i
bostadsrum och allmänna lokaler

344 kr

Stacks Image 90215

Ventil Ø 125mm -5 – +10 grader

Avsedd att monteras i allmänna
utrymmen i flerfamiljshus

369 kr

Stacks Image 90217

Ventil Ø 125mm +10 – +20 grader

Avsedd att monteras i allmänna
utrymmen i flerfamiljshus

369 kr

Stacks Image 90263

Ventil Ø 125mm -5 – +10 grader

Avsedd att monteras i fritidshus och andra utrymmen som ej kräver kontinuerlig uppvärmning

744 kr

Stacks Image 90269

Ventil Ø 125mm +5 – +20 grader

Avsedd att monteras i fritidshus och andra utrymmen som ej kräver kontinuerlig uppvärmning

744 kr

Stacks Image 90313

Ventil Ø 125mm +5 – +20 grader

Avsedd att monteras i fritidshus och andra utrymmen som ej kräver kontinuerlig uppvärmning

469 kr