LUNOS e² – ventilation med värmeåtervinning

 Drop Images Here 

Lunos-e2-ventilationssystem-med-varmeatervinning
Placering-av-lunos-ventilationssystem-i-huset
Energietikett
Stacks Image 4459
Tyst
Stacks Image 4460
Miljövänlig
Stacks Image 4461
Innovativ
Enter the name for this tabbed section: Beskrivning

LUNOS e² och eᵍᵒ är ett bland världens minsta ventilationssystem som arbetar genom den välkända principen av regenerativ värmeväxling. Mitt i luftströmmen sitter en lagringssten som kallas ”acuvent” (keramik), tillsammans med en EC-motor med axialfläkt. Genom att växelvis vända luftflödet med fläkten, inifrån och ut, i riktning mot keramiken (minnesstenen), som innehåller massor av energi, värms keramikbatteriet upp. Sedan när den friska luften utifrån passerar batteriet värms den luften upp, som sedan skickas in i bostaden. Detta görs så effektivt att endast 10-15% av värmeenergin går förlorad.

Enter the name for this tabbed section: Egenskaper

Tyst

Med högeffektiva motorer av den senaste EC-tekniken, i kombination med mekaniska flödesreviderade och speciellt balanserade fläktar, har man lyckats att nästan eliminera det välkända luftljudet. Resultatet är låg ljudnivå på uttrycksljudet.


Miljövänlig

Med mycket låg strömförbrukning är e² och eᵍᵒ överträffliga när det gäller energieffektiviteten vilket resulterar till ett aktivt bidrag angående miljöskyddet och ger minskade kostnader. Värdena för ventilationen hamnar långt under normen enligt DIN 1946-6 för tekniska apparaturer, med effektivitetsklassen E.


Innovativ

e2 och eᵍᵒ arbetar genom den kända principen av regenerativ värmeväxling, som Lunos nästan helt fulländat. Lagringsstenen som kallas ”acuvent” (keramik) sitter mitt i luftströmmen tillsammans med en EC-motor med axialfläkt. Genom ett reverst luftflöde och specifik riktning av fläkten, sker keramiska laddningar från värmeenergin i luften inifrån och återvinner den med den inkommande uteluften.


Liten

e² + eᵍᵒ är ett bland världens minsta bostadsventilationssystem med värmeåtergivning. Med hjälp av de mest moderna tillverkningsmetoderna, är det möjligt att utveckla en kompakt värmelagring av ett keramiskt kompositmaterial vilket ger en genomsnittlig verkningsgrad på 90,6%.


Kompatibel

Om det redan finns ett LUNOS ventilationssystem installerat, t.ex. ALD-R 160, kan e² och eᵍᵒ ersätta dessa och passa in i befintliga håltagningar i ytterväggarna. Ventilationsdonet ALD-R 160 installerat med LUNOtherm kan ersättas av e². Vid nybyggnation kan LUNOS e² kombineras med alla LUNOtherms inbyggnadselement. Detta gäller dock inte eᵍᵒ på grund av sin verkningsmekanism.


Universell

Vid nybyggnation, samt vid renovering kan såväl e² som eᵍᵒ användas. De placeras antingen i den nybyggda fastighetens ytterväggar med hjälp av LUNOtherms inbyggnadselement mellan byggstenarna eller genom håltagning i väggen (kärnborr, 162 mm i diam). Väggen bör vara minst 30 cm tjock för att säkra de uppgivna ljudnivåerna.

Enter the name for this tabbed section: Manualer
Enter the name for this tabbed section: Specifikationer
Värmeåtervinning verkningsgrad: 90,6 %
Flöde: 17/32/38 m³/timme
Spänning: 12 V SELV
Strömförbrukning: 1,4 / 2,8 / 3,3 W (0,09W/m3/timme)
Nätspänning-frekvens: 230V/50Hz
Fuktåtervinning: 20-30%
Ljudnivå: 17 / 19 / 26 dB (A)
Standard, Ljudnivåskillnad (ute/inne): 42dB
Standard ljudfiltrering: 42 dB
Inst.rörets mått: i mm (Ø x D) / (H x B x D): Röret kan kapas: 160 x 500 mm
Donets L: 243 mm
Väggtjocklek att rekommendera: 300 mm
Kärnborrning Ø: 162 mm
Utvändigt galler Ø, runda, vita: 180 mm.
Invändig ventilationskåpa: 180x180x35
Passar till fasadelementet: LUNOtherm

Ventilation med värmeåtervinning

Den decentraliserade ventilationen är mer effektiv än andra ventilationssystem och det är även ett bra komplement till andra system. För en optimal ventilation i badrum, toaletter och kök har ventilationsdonet eᵍᵒ framtagits som ett komplement till e².

Principen e² + eᵍᵒ

är universiellt gångbar. Det decentraliserade ventilationsaggregatet kan installeras och placeras exakt där behovet finns. Kombinationer med klassiska ventilationssystem är genomförbara och planeras med LUNOS kalkyleringsverktyg enligt EnEV och DIN 1946-6 som även minst överensstämmer med de svenska normerna.


e² fläktarna används företrädesvis i bostadsutrymmen, och samverkar alltid parralelt parvis. Det måste med andra ord alltid finnas ett jämnt antal don som samverkar för att ventilationen ska fungera som den ska.


I våtutrymmen såsom badrum och kök m.m. som ligger i anslutning till yttervägg kan eᵍᵒ installeras. eᵍᵒ ventilerar på egen hand både med till- och frånluft med värmeåtervinning. Parvis operation är inte nödvändig för eᵍᵒ, eftersom ventilationsdonet eᵍᵒ arbetar med ständig drift både till- och frånluftsflöden samtidigt.


För de inre våtutrymmena (som inte vetter mot yttervägg) och som behöver utrustas med frånluftssystem väljer man lämpligast LUNOS Silvento eftersom man kan ansluta den till ett kanalsystem. För e² och eᵍᵒ krävs en installation i yttervägg. Detta grundar sig på utformningen av donen och därför ska dessa alltid endast monteras i yttervägg.

Ventilation av vardagsrum och sovrum med e²

e² fungerar enligt den regenerativa värmeväxlingsmetoden. Ett värmeelement låter sig laddas med värme/energi i växlingsläget för utgående luftflöde och när den sedan växlar för inkommande luftflöden, utifrån, så blir den inkommande luften uppvärmd. Energiförbrukningen för ventilationsdonet är endast 1,4 Watt /o,o9 W/m³/h) med en knappt märkbar ljudtrycksnivå på 16,5 dB(A).

Planering

LUNOS Kalkyleringsverktyg för bostadsventilation med värmeåtergivning, enligt DIN 1946-6 är till stor hjälp. Samtliga algoritmer som används i stansarden genomförs och ger i detalj fullständiga och tydliga värden. Det resulterar till att programmet ger klara materiallistor och värden för byggare, sotare och energikonsulter/utvecklingsbanker. D.v.s alla värden som fastighetsägaren, byggherren, sotaren eller energikonsulten behöver finns med i protokollet och påvisar ventilationssystemets faktiska värden och gör det möjligt för en tillförlitlig energiberäkning.


Vid planering av det decentraliserade ventilationssystemet eller även kallat ”hybrids ventilationssystemet” med värmeåtervinning, kan man även i kombination med frånluftsvärden kalkylera framvärdet på värmeåtervinningen. Efter den beräkningsmetod som utvecklats at LUNOS för hybridsystemet kan korrigeringar lätt utföras. Dess effektivitet är, om man följer och fyller i de rätta uppgifterna, av hög standard och gör det möjligt att få fram alla de värden som man i praktiken behöver redogöra för eller ha som underlag/dokumentation, för till exempel energiberäkning m.m.

Funktionsbeskrivning

Exempel-pa-luftflode-och-dess-varmeatervinning
Funktionsbeskrivning-planskiss
www.heralex.se | ulf@heralex.se | +46 708 20 54 98