LUNOS ALD-R 160

Stacks Image 60406
ALD-R 160 med vädersäkrad ventilinsats vid renovering och nybyggnation
Testresultat (simuleringar) för ventilinsats:
Idealisk position, testresultat ALD-R 160
Enter the name for this tabbed section: Beskrivning

En för alla – ALD-R 160:

ALD-R 160 har varit en av de bäst säljande produkterna från LUNOS sedan den började marknadsföras år 2002. Dess mångsidighet har bevisats i ett brett spektrum av applikationer såsom t.ex. i nya byggnader och i många fall vid renovering där ALD installeras med hjälp av kärnborr. Den kan också enkelt kombineras med fasadelementet LUNOtherm.

Nya buller absorbenter:

För att ytterligare förbättra de goda värdena för bullerskydd utifrån, har en rad experiment genomförts med olika former av ljuddämpare. Det mest effektiva alternativet har visat sig vara ljudabsorbents moduler av polyhedron. Med hjälp av dessa ljudabsorbenter i ventilöppningen kan det uppnås Dn,W värden på 50 och 55 dB med en väggtjocklek på 36 och 50 cm.ALD står för högre komfort och flexibilitet. Den optimerade ALD-R 160 är utrustad för alla användningsområden. LUNOS presenterar en ny reglerbar kåpa, tre inställbara flöden: 15, 20 och 25 m³/h. ALD-R 160 säkerställer en bekväm och trivsam ventilation till varierande rumsstorlekar och olika krav på luftflöden. Kvalitetskriterium för simuleringarna har utförts av TU Dresden enligt nedan. Lägg märke till den vita ramen för jämförelse. Enligt statistik så kan man förvänta sig att normalt 15 % av 100 personer inlämnar klagomål ang. kallras på denna vistelsezon (inom den vita ramen = vistelsezonen) i rummet. Simuleringarna har utförts vid en utomhus temperatur på -5° C.
Enter the name for this tabbed section: Specifikationer
Flöde, läge 1: 7l/s vid 8Pa, 5l/s vid 4Pa
Flöde, läge 2: 5,5l/s vid 8Pa, 3,75l/s vid 4Pa
Flöde, läge 3: 4l/s vid 8Pa, 2,75l/s vid 4Pa
Ljudtrycksnivå Dn,W,öppen: 53 dB, vägg 500 mm
Ljudtrycksnivå Dn,W,öppen: 57 dB, vägg 500 mm, med LUNOtherm
Ljudtrycksnivå Dn,W,stängd: 61 dB, vägg 500 mm
Längd: 500mm
Diameter: Ø160mm

Typ: ADL-R 160
Beställ Nr: 039 997

  • RoHS och WEEE kompatibel
  • EnEV och DIN 1946-6 kompatibel
www.heralex.se | ulf@heralex.se | +46 708 20 54 98