Ventilation och hälsa

Brist på luftväxling eller ventilation i bostaden ger fuktproblem och därmed ett dåligt inomhusklimat. Fukt främjar uppkomsten av mögel och svampsporer som i sin tur är skadliga för såväl inventarier, byggnader och människor.

Dåligt inomhusklimat i hemmet eller på arbetsplatsen ger obehag och ökad risk för att bli sjuk.

Den direkta kopplingen mellan ökad sjuklighet och ett dåligt inomhusklimat kan var mer eller mindre tydlig för de som drabbas. Somliga upplever ett dåligt inomhusklimat endast som tillfälligt "halvdålig luft" eller på sin höjd i form av en extra årlig förkylning. För andra är däremot konsekvenserna desto mer påtagliga och visar sig i form av tydliga allergiska och behandlingskrävande symptom.
Stacks Image 2716
Allergi och överkänslighet har en stor utbredning.
I Danmark räknar man med att 25% av en årskull
under någon period i livet får allergiska problem.
Oavsett hur problemen visar sig, uppstår de som regel på grund av en generellt otillräcklig luftcirkulation och därmed förhöjd luftfuktighet, vilket utgör grogrund för mögel och svampsporer. Sporerna är ofta en utlösande faktor till de mer eller mindre påtagliga hälsoeffekterna hos de som visas i huset.

Byggnadsskick och hälsa

Problem med inomhusklimatet påstås allt oftare vara orsakad av förhöjda fukthalter i husets byggnadsverk och inventarier, vilket också påverkar den luft vi andas in dagligen.

Merparten av dessa problem har sin enkla förklaring i att vi numera bygger och tilläggsisolerar mer och mer för att spara på de dyra uppvärmningskostnaderna. Tyvärr innebär dock alltid en tätare bostad mindre luftgenomströmning och ökad luftfuktighet. Den enklaste lösningen mot förhöjd luftfuktighet har alltid varit en kontinuerlig luftväxling.

Traditionell ventilation, dörrar och fönster som öppnas samt genom ventilationskanaler kostar värme som i sin tur kostar pengar. Dessutom ökar kostnaderna i takt med att jordens energiresurser hela tiden blir dyrare att få tillgång till.

Ekonomi och hälsa

Under vintern och tidig vår då behovet av luftväxling är som störst i våra bostäder blir det med stigande energipriser allt dyrare att ventillera och avfukta de täta byggnaderna på vanligt sätt, genom att öppna fönster och dörrar och genom vanliga friskluftsventiler.

En SolarVenti luftsolfångare på väggen eller taket fungerar normalt sett som en billig, enkel och effektiv lösning till att starkt förbättra inomhusklimatet. Både i avseende av att lösa de hälsomässiga förhållandena som att rent allmänt ta bort upplevelsen av det obehag som ett dålig inomhusklimat orsakar.

En SolarVenti innebär luftväxling utan värmeförlust. Dessutom helt utan driftskostnader och utan någon påverkan på miljön. Nästan alltid med ett gratis värmetillskott som extra bonus.

Anskaffningskostnaden för en SolarVenti är oftast betydligt mindre än hälften mot vad en installation av en mekanisk värmeanläggning med återvinning brukar kosta. Tack vare materialvalet och den enkla genomtänkta konstruktionen är SolarVenti också driftsäker och fungerar år efter år.