SolarVenti SV20K källarmodell

 Drop Images Here 

SolarVenti-luftsolfangare-sv20k-med-aluminiumram
SolarVenti-luftsolfangare-sv20k-med-svart-ram
SolarVenti-luftsolfangare-sv20k-med-vit-ram
Baksida-av-SolarVenti-luftsolfangare-sv20k
Från 13 045 kr

SV20K Källarmodell räcker normalt upp till 70 m²
Tillbehör frånluftspaket - Rekommenderas

Alla källarmodeller finns i färgerna aluminium, svart eller vit
Priset varierar beroende på färg
Se prislista
Stacks Image 93963
Enter the name for this tabbed section: Beskrivning
I storlek och vikt motsvarar SV20K (källarmodellen) sin syster luftsolfångaren SV20. Skillnaden mellan modellerna är storleken på solcellenc som är 18 W i SV20K istället för 12 W i SV20 samt solcellens och fläktens placering upptill respektive nertill i panelen.

Den större solcellen i SV20K klarar att driva både en fläkt som blåser in luft och och en fläkt som suger ut luft. Fläkten för utsug förhindrar förhindrar att den fuktiga luften inte tränger upp i resten av huset när luftsolfångaren fyller på med varm och torr luft. Man bör därför att alltid ha ett utsug installerat i sin källare.

Rumsstorlek – max. 70 m²

För att säkra den nödvändiga ventilationen i källaren skall luften växlas ca en gång per timma istället för varannan timma, som är fallet i en sommarstuga.

En SV20K täcker således en källaryta på upp till 70 m², medan en SV20 täcker upp till 100 m² i en sommarstuga.

Styrning:

Källarmodellen levereras enbart med regulator. Denna anpassar prestanda till alla förhållanden.
Enter the name for this tabbed section: Specifikationer
Rekommenderad max storlek på källaren i m²
Maximalt luftflöde - m³/h
Helt ersätta luften i rummet
Avfuktning Kapacitet i källaren
Verkningsgrad av solinstrålning
Beräknad genomsnittligt energiproduktion kWh/m² per år
Beräknad energiproduktion kWh / SV-enhet / år
Temperaturhöjning jämfört med utomhustemperaturen
Dimension (panel) i mm: L. x B. x D., exkl. paket
Dimension (panel) i mm: L. x B. x D., inkl. paket
Panel storlek i m²
Solcell - watt / kraftproduktion
Ventilator - watt / strömförbrukning
Vikt (panel) - kg, exkl. paket
Vikt (panel) - kg, inkl. paket
Underhållsfria (antal år)
Produkt garanti
Ramverk (Material)
Luftutlopp på solfångaren - Mått i mm
Täckplåt (genomskinlig)
Inloppsventilen i huset
Luftfuktighet stopp / Backventil
- för att förhindra kondensvatten och tillbaka drag
Rör för väggmontering, skruvar etc.
70 m²
140 m³
Ungefär en timme
Upp till 235 ml / h
66%
660 kWh
1340 kWh
Ca. 35 grader K (t.ex. från 10° C till 45° C)
1974 x 1004 x 55 mm
2170 x 1040 x 150 mm
2 m²
18 watt
3,4 watt
15 kg
19 kg
Upp till 15 år
5 år
Aluminium (havsvattenbeständiga)
125 mm
Polykarbonat
125 mm

Ja
Ja
Enter the name for this tabbed section: Innehåll
Innehåll

1 x SV20K luftsolfångare med 18 W solcell och 5 m kabel.
1 x Regulator

Inkluderad montagesats

1x Aluflexrör 50 cm
1x Rörisoleringsring
1x SV fuktstopp/motluftspjäll (patenterat)
1 x Inblåsningsventil med ram Ø 125 mm
1 x Väggbeslag (2 övre & 2 nedre)
1 x Påse med montageskruvar
Enter the name for this tabbed section: Funktion
Luftflode-med-SolarVenti-luftsolfangare-i-kallare