SolarVenti SV14K källarmodell

 Drop Images Here 

SolarVenti-luftsolfangare-sv4k-med-aluminiumram
SolarVenti-luftsolfangare-sv14K-med-svart-ram
SolarVenti-luftsolfangare-sv14k-med-vit-ram
Baksida-av-SolarVenti-luftsolfangare-sv14k
Från 10 550 kr

SolarVenti SV14K Källarmodell är SolarVentis minsta källarmodell och räcker normalt upp till 55 m²
Tillbehör frånluftspaket - Rekommenderas

Alla källarmodeller finns i färgerna aluminium, svart eller vit
Priset varierar beroende på färg
Se prislista
Stacks Image 93959
Enter the name for this tabbed section: Beskrivning
I storlek och vikt motsvarar SV14K (källarmodellen) luftsolfångaren SV14. Skillnaden mellan modellerna är storleken på solcellen som är 18 W i SV14K istället för 12 W i SV14 samt solcellens och fläktens placering upptill respektive nertill på panelen.

Den större solcellen i SV14K klarar att driva både en fläkt som blåser in luft och och en fläkt som suger ut luft. Fläkten för utsug förhindrar förhindrar att den fuktiga luften inte tränger upp i resten av huset när luftsolfångaren fyller på med varm och torr luft. Man bör därför att alltid ha ett utsug installerat i sin källare.

Rumsstorlek – max. 55 m²

För att säkra den nödvändiga ventilationen i källaren skall luften växlas ca en gång per timma istället för varannan timma, som är fallet i en sommarstuga.

En SV14K täcker således en källaryta på upp till 55 m², medan en SV14 täcker upp till 80 m² i en sommarstuga.

Styrning

Källarmodellen levereras enbart med regulator. Denna anpassar prestanda till alla förhållanden.
Enter the name for this tabbed section: Specifikationer
Rekommenderad max storlek på källaren i m²
Maximalt luftflöde - m³/h
Helt ersätta luften i rummet
Avfuktning Kapacitet i källaren
Utnyttjande av solstrålning (Effektivitet)
Beräknad genomsnittligt energiproduktion kWh/m² per år
Beräknad energiproduktion kWh / SV-enhet / år
Temperaturhöjning jämfört med utomhustemperaturen
Dimension (panel) i mm: L. x B. x D., exkl. paket
Dimension (panel) i mm: L. x B. x D., inkl. paket
Panel storlek i m²
Solcell - watt / kraftproduktion
Ventilator - watt / strömförbrukning
Vikt (panel) - kg, exkl. paket
Vikt (panel) - kg, incl. paket
Underhållsfria (antal år)
Produkt garanti
Ramverk (Material)
Luftutlopp på solfångaren - Mått i mm
Täckplåt (genomskinlig)
Inloppsventilen i huset
Luftfuktighet stopp / Backventil
- för att förhindra kondensvatten och tillbakadragtillbaka drag
Rör för väggmontering, skruvar etc.
55 m²
110 m³
Ca. en timme
Upp till 185 ml / h
66%
660 kWh
924 kWh
Ca. 30 grader K (t.ex. från 10° C till 40° C)
1974 x 704 x 55 mm
2170 x 770 x 150 mm
1,4 m²
18 watt
3,4 watt
14 kg.
19 kg.
Upp till 15 år
5 år
Aluminium (havsvattenbeständiga)
125 mm
Polykarbonat
125 mm

Ja
Ja
Enter the name for this tabbed section: Innehåll
Innehåll

1 x SV14K luftsolfångare med 18 W solcell och 5 m kabel.
1 x Regulator

Inkluderad montagesats

1x Aluflexrör 50 cm
1x Rörisoleringsring
1x SV fuktstopp/motluftspjäll (patenterat)
1 x Inblåsningsventil med ram Ø 125 mm
1 x Väggbeslag (2 övre & 2 nedre)
1 x Påse med montageskruvar
Enter the name for this tabbed section: Funktion
Luftflode-med-SolarVenti-luftsolfangare-i-kallare