SolarVenti SV30K Källarmodell

 Drop Images Here 

Stacks Image 93925
Stacks Image 93927
Stacks Image 93929
Stacks Image 93931
Från 18 180 kr

SV30K Källarmodell räcker normalt upp till 100 m²
Tillbehör frånluftspaket - Rekommenderas

Alla källarmodeller finns i färgerna aluminium, svart eller vit
Priset varierar beroende på färg
Se prislista
Stacks Image 93955
Enter the name for this tabbed section: Beskrivning
I storlek och vikt motsvarar SV30K (källarmodellen) sin syster luftsolfångaren SV30. Skillnaden är storleken på solcellen (2 x18 W i SV30K istället för 1 x 18 W i SV30) samt solcellens och fläktens placering upptill respektive nertill.

Den större solcellen i SV30K klarar att driva både en fläkt som blåser in luft och och en fläkt som suger ut luft. Fläkten för utsug förhindrar förhindrar att den fuktiga luften inte tränger upp i resten av huset när luftsolfångaren fyller på med varm och torr luft. Man bör därför att alltid ha ett utsug installerat i sin källare.

Rumsstorlek – max. 100 m²

För att säkra den nödvändiga ventilationen i källaren skall luften växlas ca en gång per timma istället för varannan timma, som är fallet i en sommarstuga.

En SV30K täcker således en källaryta på upp till 100 m², medan en SV20 täcker upp till 150 m² i en sommarstuga.

Styrning:

Källarmodellen levereras enbart med regulator. Denna anpassar prestanda till alla förhållanden.
Enter the name for this tabbed section: Specifikationer
Rekommenderad max storlek på källaren i m²
Maximalt luftflöde - m³/h
Helt ersätta luften i rummet
Avfuktning Kapacitet i källaren
Verkningsgrad av solinstrålning
Beräknad genomsnittligt energiproduktion kWh/m² per år
Beräknad energiproduktion kWh / SV-enhet / år
Temperaturhöjning jämfört med utomhustemperaturen
Dimension (panel) i mm: L. x B. x D., exkl. paket
Dimension (panel) i mm: L. x B. x D., inkl. paket
Panel storlek i m²
Solcell - watt / kraftproduktion
Ventilator - watt / strömförbrukning
Vikt (panel) - kg, exkl. paket
Underhållsfria (antal år)
Produkt garanti
Ramverk (Material)
Luftutlopp på solfångaren - Mått i mm
Täckplåt (genomskinlig)
Inloppsventilen i huset
Luftfuktighet stopp / Backventil
- för att förhindra kondensvatten och tillbaka drag
Rör för väggmontering, skruvar etc.
100 m²
200 m³
Ungefär en timme
Upp till 336 ml / h
66%
660 kWh
2100 kWh
Ca. 40 grader K (t.ex. från 10° C till 50° C)
3000 x 1020 x 55 mm
3060 x 1060 x 150 mm
3 m²
18 watt
5,1 watt
29 kg
Upp till 15 år
5 år
Aluminium (havsvattenbeständiga)
125 mm
Polykarbonat
125 mm

Ja
Ja
Enter the name for this tabbed section: Innehåll
Innehåll

1 x SV30K luftsolfångare med 2 x 18 W solcell och 5 m kabel.
1 x Regulator

Inkluderad montagesats

1x Aluflexrör 50 cm
1x Rörisoleringsring
1x SV fuktstopp/motluftspjäll (patenterat)
1 x Inblåsningsventil med ram Ø 125 mm
1 x Väggbeslag (2 övre & 2 nedre)
1 x Påse med montageskruvar
Enter the name for this tabbed section: Funktion
Luftflode-med-SolarVenti-luftsolfangare-i-kallare