Swimmingpool och luftsolfångare

Soluppvärmning av utomhuspool

Stacks Image 1278
Ägare till swimmingpooler vill som regel utnyttja sin pool så mycket som möjligt. För många sätter dock ekonomin en gräns.

Med traditionella energikällor blir det dyrt att värma upp bassängen till en behaglig badtemperatur.

Att värma upp badvattnet i en bassäng på runt 30 m² kan lätt hamna på mellan 6 till 8000 kronor/per badsäsong.

SolarVentis lösning på detta gör den dyra uppvärmningen både billigare och enklare. En solvärmeanläggning helt anpassad för swimmingpooler!

Anläggningen arbetar utan driftskostnad och med en anskaffningskostnad som normalt hamnar på mellan 10 – 15.000 kr.( Beroende av poolens storlek).

Solarventi har stor erfarenhet med denna typ av pool-uppvärmning. Så fort installationen är klar levereras stora energimängder gratis ner i bassängen. Varje sommar och under de tidpunkter då man har som mest användning av poolen.

Anläggningen kommer i ett paket som efter några timmars arbete förvandlas till kraftverk på 10 – 30m². Här finns ingen glastäckning som kan gå sönder.

Själva solfångaren består av många tätliggande rader av svarta plast-ribbrör. Rent tekniskt handlar det om högvärdig K-polymeriserad Polypropylenplast med extra sega fibrer och stabiliserad mot UV-nedbrytning från solen.

Det använda materialet är av en mycket hög kvalité med lång teknisk livslängd.

Solfångarrören placeras vanligtvis tätt på ett platt tak eller i vågdalarna på ett tegeltak så att det ligger 2 rör i var dalgång. Anslutningsdetaljerna för inkoppling till poolens reningsverk och cirkulationspump är en del av den kompletta paketlösningen. Här ingår även en elektronisk styrning.

För att få en tillräcklig effekt av solvärmen bör solfångarens yta vara minst 2/3 av poolens.

Förläggs rören med större inbördes avstånd, tex. i vågdalarna på ett tegeltak, bör solfångarens areal ökas. Ju större areal desto högre temperatur fås i bassängen. Ju längre och smalare solfångaren kan utformas desto billigare blir lösningen utan att det påverkar effekten.

Anläggningen fungerar genom att badvattnet cirkulerar direkt genom solfångarens rör med hjälp av poolens befintliga cirkulationspump. 4 – 5 graders uppvärmning är normalt.

Under riktigt fina solskensdagar, när badlusten är som störst, blir temperaturhöjningen ännu högre. Periodvis kan man enkelt komma upp i 26o –29o graders temperatur på badvattnet.