Kyla med Luftsolfångare

Stacks Image 17178
Solarventi luftsolfångare passar bra till att kyla husets rum när solen och utomhus-temperaturen blir för varm.
Modell SV30 kan enkelt byggas ut för detta ändamål med hjälp av en extra fläkt som monteras på husets norra sida – skuggsidan. Den extra fläkten kopplas till termostaten inne i huset.

När temperaturen inomhus överstiger det inställda värdet på termostaten stängs Solarventin av och istället startar fläkten på husets norrsida. Eftersom det nu är luft från skuggsidan som blåser in, sänks inomhustemperaturen.

Med denna enkla utbyggnad av anläggningen kan man växelvis blåsa in antingen varm eller kall luft alltefter behov.
Den extra fläkten på husets skuggsida drivs av solcellen som är monterad i Solarventin. Detta innebär att även denna fläkt är gratis i drift samt underhållsfri.

Kylsystem till Solarventi

Stacks Image 4052
Man kan utöka SV7, SV14 och SV30 med ett kyltillbehör. En extra fläkt installeras på norrsidan med en termostat inomhus. Du kan då välja om du vill blåsa in varm luft eller svalare luft.

Extrafläkten på norrsidan drivs av samma solcell i Solarventin – driften är gratis och inget underhåll krävs. Normalt under sydsvenska förhållanden är luften då ca 5-10 grader svalare än uteluften.

Fortfarande gäller att den inblåsta luften är relativt torr eftersom solen måste lysa för att extrafläkten skall få någon ström från solcellen.

Detta kan ytterligare utvecklas med ett rörsystem, som grävs ned i jorden, varvid jordens temperatur utnyttjas och luften blir ännu svalare.

Detta system kostar för väggmontage utan jordkylning: från c:a 2 200 SEK och med jordkylning från c:a 4 200 SEK.