Ventilpaket Ø 80mm +5 – +20 grader

Stacks Image 104812
Enter the name for this tabbed section: Beskrivning
Friskluftsventilen är avsedd att monteras i flerfamiljshusens allmäna utrymmen tex. cyckel-, mangelrum, tvättstuga m.m.

Friskluftsventilen är försedd med kondensskydd i tallriken och ger dragfri luftspridning
Rekommenderas så väl till fläktstyrd som självdragsventilation
Kan enkelt ersätta befintliga manuella väggventiler
Enter the name for this tabbed section: