Ventilpaket Ø 100mm +5 – +20 grader

Stacks Image 104814
Enter the name for this tabbed section: Beskrivning
Friskluftsventilen är avsedd att monteras i flerfamiljshusens allmänna utrymmen t.ex. cyckel-, mangelrum, tvättstuga m.m.

Friskluftsventilen försedd med kondensskydd i tallriken och ger dragfri luftspridning
Rekommenderas så väl till fläktstyrd som självdragsventilation
Kan enkelt ersätta befintliga manuella väggventiler
Enter the name for this tabbed section: